Tuchtrecht

PE-boetes niet betaald, vonnis genegeerd

Twee uitgeschreven accountant-administratieconsulenten en een doorgehaalde registeraccountant betalen hun PE-boetes niet. De Accountantskamer legt een last tot tenuitvoerlegging op om de bedragen te kunnen innen.

Accountantskamer

Zaaknummers:
22/660, 22/662 en 22/712 Wtra AK
Datum uitspraak:
05 augustus 2022
Oordeel:
tuchtrechtelijk verwijtbaar
Maatregel:
tijdelijke doorhaling voor zes maanden
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2022:30 , ECLI:NL:TACAKN:2022:31 , ECLI:NL:TACAKN:2022:32

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Twee accountant-administratieconsulenten en een registeraccountant krijgen boetes van 5600, 8000 respectievelijk 3360 euro, omdat zij niet hebben voldaan aan hun PE-verplichtingen. De registeraccountant kreeg bovendien een waarschuwing, en één van de AA’s een berisping, terwijl van de andere AA de inschrijving wordt doorgehaald.

Ondanks herinneringen en aanmaningen hebben geen van de drie accountants hun boete betaald. De NBA vraagt de Accountantskamer om een last tot tenuitvoerlegging van de vonnissen. De accountants worden opgeroepen om te verschijnen op de hoorzitting bij de Accountantskamer. Zij laten echter niets van zich horen en sturen ook geen gemachtigde naar de hoorzitting.

De Accountantskamer kan de accountants hiervoor ambtshalve een (tijdelijke) doorhaling opleggen.

Oordeel

De Accountantskamer ziet inderdaad aanleiding om de accountants een extra tuchtrechtelijke maatregel op te leggen.

Omdat de accountants niet op de zitting zijn verschenen en ook niet op een andere manier hebben gereageerd, is niet bekend waarom zij de geldboetes niet hebben betaald. De Accountantskamer rekent het de accountants zwaar aan dat zij zonder aanvaardbare reden een tuchtrechtelijke uitspraak niet hebben nageleefd. Voor het goed functioneren van het accountantsberoep en de accountantstuchtrechtspraak is het van groot belang dat tuchtrechtelijke uitspraken volledig worden nagekomen. Door een tuchtrechtelijke uitspraak te negeren hebben de accountants het accountantsberoep in diskrediet gebracht, waardoor ook sprake is van schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit.

Maatregel

Driemaal een tijdelijke doorhaling voor zes maanden. Dat de accountants zijn doorgehaald c.q. zich hebben uitgeschreven maakt niet uit. Verder geeft de voorzitter een last tot tenuitvoerlegging van de boete-uitspraken.

Annotatie Lex van Almelo

Omdat zij niet hadden voldaan aan hun PE-verplichtingen legde de Accountantskamer drie accountants boetes op van 3360, 5600 respectievelijk 8000 euro. De accountants staken de kop in het zand en betaalden niet. Ook toen de Accountantskamer hen opriep voor een zitting over dit tuchtrechtelijk vergrijp lieten de accountants niets van zich horen.

Door de tuchtrechtelijke uitspraak te negeren, hebben de accountants het beroep in diskrediet gebracht. Daarom wordt hun inschrijving tijdelijk doorgehaald voor zes maanden. Dit vonnis bevat ook een ‘last tot tenuitvoerlegging’, zodat de Staat de boetes kan gaan innen en de accountants een deurwaarder op het dak kan sturen. De beslissing van de Accountantskamer om een geldboete op te leggen, biedt daarvoor op zichzelf namelijk onvoldoende basis. Als iemand niet vrijwillig betaalt, heb je een zogenoemde ‘executoriale titel’ nodig om betaling af te dwingen.

Het komt niet zo efficiënt over dat je bij een niet-betaalde tuchtrechtelijke geldboete nogmaals naar de (tucht)rechter om de boetes met dwang te kunnen incasseren. In de advocatuur en het notariaat, waar de tuchtrechtspraak ook wettelijk is geregeld, is die extra stap niet nodig. Daar levert de beslissing waarin de geldboete wordt opgelegd direct een executoriale titel op.

Moeten we dit nu ook willen invoeren in de accountantstuchtrechtspraak? Ik denk van niet. Omdat er vrijwel alleen geldboetes worden opgelegd in PE-zaken en het nieuwe PE-regime een veel minder dwingend karakter heeft, lijkt zo’n stap overbodig. Zaken als deze zullen zich dus niet snel meer voordoen.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.