Tuchtrecht

PE-herinnering naar verkeerd adres

Een registeraccountant in business ontsnapt in hoger beroep aan een waarschuwing en boete, omdat de NBA haar herinnering en aanmaning naar diens oude adres stuurde, terwijl het goede adres bekend was.

Accountantskamer

Zaaknummers:
21/10
Datum uitspraak:
21 juni 2022
Oordeel:
hoger beroep gegrond, klacht ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2022:326

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een registeraccountant staat in de jaren 2016, 2017 en 2018 te boek als accountant in business. Medio 2019 laat de NBA hem weten dat hij onvoldoende PE-activiteiten heeft geregistreerd. Hij krijgt tot en met 21 oktober 2019 de tijd om het tekort in te halen en alle verrichte PE-activiteiten te registreren.

Op 23 september wijst de NBA de accountant er per brief op dat zijn PE-registratie nog niet in orde is en dat de termijn op 21 oktober 2019 verstrijkt. Op 16 december 2019 stuurt de NBA de accountant een nieuwe brief: hij heeft niet voldaan aan de PE-verplichtingen; tot uiterlijk 10 januari 2020 kan hij de verrichte PE-activiteiten alsnog registreren. Als de accountant dat niet doet, dient de NBA een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer. De NBA klaagt erover dat hij:

a. minder dan 120 uur aan PE-activiteiten heeft besteed in de driejaarscyclus 2016-2018;

b. niet heeft voldaan aan de registratieplicht in het geval hij wél voldoende uren aan PE-activiteiten heeft besteed.

De Accountantskamer verklaart klachtonderdeel a gegrond. In de ogen van de tuchtrechter heeft de accountant niet aannemelijk heeft gemaakt dat de brieven van de NBA naar een oud adres zijn gestuurd. De accountant wijst er echter op dat hij een adreswijziging heeft doorgegeven, maar het wordt niet duidelijk op welk moment hij dat heeft gedaan. Hij heeft naar de smaak van de Accountantskamer ook niet onderbouwd dat hij in de driejaarscyclus 2016-2018 zestig uur heeft deelgenomen aan gestructureerde PE-activiteiten. De Accountantskamer legt een waarschuwing en een boete van 4200 euro op. De accountant gaat in hoger beroep.

Hogerberoepsgronden

De Accountantskamer heeft ten onrechte gezegd dat:

 • de accountant onvoldoende PE-activiteiten heeft gevolgd c.q. geregistreerd;
 • de brieven naar het juiste adres zijn verstuurd.

Oordeel

Het hoger beroep is gegrond.

Op de zitting van het college legt de accountant uit dat hij bij zijn vorige werkgever in zowel 2016 als 2017 de verplichte driedaagse cursus US GAAP heeft gevolgd. Dit komt overeen met 48 uur aan PE-activiteiten. Eind 2017 heeft de werkgever hem vanwege privé-omstandigheden ontslagen. Omdat de communicatie met de voormalige werkgever zeer moeizaam verloopt, heeft hij deze activiteiten niet kunnen registreren. Volgens de accountant heeft hij dit op de zitting bij de Accountantskamer ook gezegd.

Als de accountant de brieven van de NBA tijdig had ontvangen, zou hij naar eigen zeggen actie hebben ondernomen om alsnog te voldoen aan de resterende uren van zijn PE-verplichting. Hij is in het eerste kwartaal van 2019 verhuisd en heeft zijn adreswijziging via het online systeem van de NBA doorgegeven.

De NBA erkent dat zij vanaf 15 oktober 2019 met de accountant heeft gecorrespondeerd over een ander onderwerp en daarbij het juiste adres van de accountant heeft gebruikt. Dit gebeurde vanuit het systeem waarin de accountant zijn adreswijziging heeft doorgegeven, maar dat los staat van het PE-systeem. Daardoor is in ieder geval de brief van 16 december 2019 naar een onjuist adres gestuurd, hoewel de NBA dus wel het juiste adres had. Van de twee eerdere brieven uit juli en september staat dat niet vast, omdat de NBA niet kan achterhalen wanneer de accountant zijn adreswijziging precies heeft doorgegeven. Het NBA-systeem registreert de datum waarop een adreswijziging is doorgegeven namelijk niet.

De gemachtigde NBA-jurist heeft op de zitting bij het college desgevraagd gezegd dat hij het voldoende aannemelijk vindt dat de accountant in de driejaarscyclus 2016-2018 bij zijn vorige werkgever 48 uur aan PE-activiteiten heeft besteed. Het college gaat ervan uit dat de accountant inderdaad 48 uur heeft besteed aan PE-activiteiten.

Moet hem voor het tekort van twaalf uur een tuchtmaatregel worden opgelegd? Het college vindt van niet, want:

 • de accountant is in het eerste kwartaal van 2019 verhuisd;
 • de accountant heeft ergens in 2019 zijn adreswijziging doorgegeven aan de NBA;
 • de brieven van juli en september 2019 zijn in ieder geval naar zijn oude adres verstuurd;
 • dat geldt ook voor de brief van 16 december 2019, hoewel de NBA het nieuwe adres van de accountant in elk geval sinds 15 oktober 2019 kende;
 • de accountant had tijdig de resterende twaalf uur aan PE-verplichtingen kunnen vervullen als hij tijdig een herstelkans had gehad;
 • het komt in dit geval voor risico van de NBA dat het systeem niet de datum registreert waarop een adreswijziging is doorgegeven;
 • de NBA heeft de accountant de kans ontnomen om de resterende twaalf uur aan PE-activiteiten tijdig in te halen door de brieven van juli en september 2019 naar een onjuist adres te sturen.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een accountant krijgt een waarschuwing en een geldboete omdat hij te weinig PE-activiteiten heeft gevolgd of in ieder geval geregistreerd. Hij verweerde zich bij de Accountantskamer nog met het argument dat hij 48 punten had behaald, maar die niet kon registreren, omdat zijn vorige werkgever niet meewerkte. Maar de kamer heeft er in de uitspraak niet bij stil gestaan.

De resterende twaalf punten zou hij graag hebben gehaald als de NBA hem tijdig op het tekort had gewezen. Maar de NBA heeft de herinnering en aanmaning naar zijn oude adres gestuurd, terwijl hij zijn nieuwe adres keurig had doorgegeven. Dat doorgeven staat vast, terwijl ook vaststaat dat het NBA-systeem niet vastlegt wanneer iemand zijn of haar adreswijziging doorgeeft.  Het college gaat ervan uit dat de accountant het tekort had kunnen inhalen en schrapt de waarschuwing en boete.

Het nut van een hogerberoepsmogelijkheid is met deze uitspraak maar weer eens bewezen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.