Tuchtrecht

Stukken na afscheid uit online boekhouding halen

Twee voormalige klanten van een accountant-administratieconsulent klagen ten onrechte over het niet ontvangen van stukken die zij zelf uit het online dossier konden halen.

Accountantskamer

Zaaknummers:
22/1302 Wtra AK
Datum uitspraak:
10 maart 2023
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2023:19

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een man heeft een fysiotherapiepraktijk, waarin zijn vrouw als zzp’er werkt. Een accountant-administratieconsulent verzorgt de btw- en de ib-aangiften plus de bijbehorende winstbijlage. 

In januari 2022 schrijven de twee aan de accountant dat:

 • zij dit jaar “helaas” afscheid van het kantoor nemen;
 • het kantoor het vierde kwartaal van 2021 nog zal uitvoeren;
 • zij graag willen weten wanneer zij hun stukken kunnen ophalen;
 • zij graag willen weten welke rekeningen nog openstaan voor 2021.

De accountant schrijft terug dat het kantoor:

 • voor zover hij weet alleen digitaal stukken van de twee heeft;
 • die stukken via de e-mail kan sturen of online delen;
 • in maart/april begint met het jaarwerk 2021;
 • dat van de twee dan ook zal meenemen;
 • twee overzichtjes van facturen heeft bijgevoegd, die volgens de administratie openstaan.

De accountant doet de btw-aangiften voor het vierde kwartaal van 2021 voor het echtpaar, dat de accountant in maart vraagt om alle stukken en alle codes die nodig zijn voor de aangifte te sturen naar hun nieuwe boekhouder. De accountant vraagt de twee iets specifieker te zijn en wijst erop dat zij alle benodigde stukken en codes al in hun bezit hebben. Niettemin verzoekt de nieuwe boekhouder van het echtpaar de accountant vriendelijk om (na afronding) de volgende documenten toe te sturen:

 • de jaarrekening 2021 van de onderneming;
 • een kopie van de ib-aangifte 2021 van de man en de vrouw;
 • grootboekkaarten 2021;
 • auditfile 2021;
 • proef- en saldibalans 2021;
 • openstaande debiteuren per 31-12-2021;
 • openstaande crediteuren per 31-12-2021;
 • vaststelling belastingplicht i.v.m. vrijstelling omzetbelasting.

Omdat hij de stukken niet ontvangt, stuurt de nieuwe boekhouder nog twee herinneringsmails. Het echtpaar dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

a. de winstbijlage bij de ib-aangiften 2021 niet opgemaakt en heeft hun ib-aangiften 2021 niet ingediend bij de Belastingdienst;

b. het dossier van het echtpaar niet overgedragen aan de nieuwe boekhouder;

c. niet gereageerd op vragen of verzoeken van het echtpaar en de nieuwe boekhouder.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Ad a Winstbijlage/ib-aangiften

Bij de opzegging van de opdracht heeft het echtpaar te kennen gegeven dat de accountant alleen nog het vierde kwartaal van 2021 hoefde te verzorgen. De accountant mocht dat zo opvatten dat hij de btw-aangifte voor het vierde kwartaal 2021 moest verzorgen en dat heeft hij ook gedaan. Hem kan daarom niet worden verweten dat hij geen werkzaamheden heeft verricht voor de ib-aangiften 2021 en de bijbehorende winstbijlage.

Dat de twee hem wel voor deze werkzaamheden zouden hebben betaald, hebben zij niet aannemelijk gemaakt. De accountant zegt dat hij alleen de kosten voor het doen van vier btw-aangiften over 2021 in rekening heeft gebracht. Verder hebben de twee alleen facturen ontvangen voor het verzorgen van de ib-aangiften 2020. De twee hebben geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat zij hebben betaald voor het verzorgen van de aangiften IB 2021.

Ad b Overdracht dossier

Het accountantskantoor werkte tot augustus 2022 met het online boekhoudprogramma Informer. Daarin heeft het echtpaar zelf zijn boekstukken ingevoerd. Omdat de twee toegang hadden tot hun digitale dossier, konden zij zelf de gewenste gegevens downloaden en aan de nieuwe boekhouder geven. De accountant heeft de twee gewezen op deze mogelijkheid. De twee hebben niet duidelijk gemaakt waarom zij dit niet hebben gedaan.

Op de zitting heeft de accountant verklaard dat hij in september 2022 een back-up van het dossier naar de twee heeft laten sturen vanwege de overgang naar een ander boekhoudprogramma. De twee klagers hebben desgevraagd erkend dat zij deze back-up hebben ontvangen. De accountant heeft het dossier uiteindelijk dus wel overgedragen.

Ad c Niet reageren

De accountant heeft voldoende gereageerd op de vragen van de klagers. Hij kwam binnen enkele dagen na twee e-mailberichten met een reactie. Dat hij de klagers zelf niet heeft teruggebeld naar aanleiding van hun (telefonisch gestelde) vragen, maakt geen verschil. De twee zijn steeds te woord gestaan door zijn assistent, terwijl het niet noodzakelijk was dat de accountant deze vragen persoonlijk zou beantwoorden.

Verder heeft de accountant op de zitting gezegd dat hij niet schriftelijk op de e-mails van de nieuwe boekhouder heeft gereageerd omdat de accountant in mei 2022 telefonisch contact meent te hebben gehad met een medewerker van het kantoor van de nieuwe boekhouder. Tijdens dit gesprek zou de accountant hebben uitgelegd dat:

 • het echtpaar het dossier zelf kon downloaden;
 • hij geen werkzaamheden voor de twee heeft verricht of zou verrichten voor de ib-aangiften 2021.

Of de accountant inderdaad telefonisch contact heeft gehad met het kantoor is niet vast te stellen. De partijen spreken elkaar op dit punt tegen. Dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, staat dus niet vast.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een accountant verzorgt lange tijd de btw- en ib-aangiften van twee klanten met de bijbehorende winstbijlage. Als de klanten hun vertrek aankondigen, wordt afgesproken dat de accountant alleen de btw-aangifte van het vierde kwartaal nog zal doen. Na het vierde kwartaal verwijten de klanten hem dat hij de winstbijlage en de ib-aangifte over het afgelopen boekjaar niet heeft opgesteld c.q. ingediend. Ook levert hij het dossier niet aan en reageert hij niet op vragen van de klanten en hun nieuwe boekhouder. De accountant reageert uiteindelijk inderdaad niet meer op herinneringen, maar zegt eerder wel contact te hebben gehad met het kantoor van de nieuwe boekhouder. (De klagers weten niet aan te tonen dat dit onwaar is).

De accountant wijst de klanten erop dat zij zelf de codes en de online stukken voor het boekhoudprogramma Informer hebben en het dossier dus zelf kunnen downloaden en/of doorgeven aan de boekhouder. Omdat het kantoor overstapt naar een ander programma geeft de accountant de klanten een back-up.

Naar aanleiding van de telefonisch gestelde vragen van de opgestapte klanten, had hij hen niet te woord hoeven staan. Hij mocht dat overlaten aan zijn assistent, omdat het niet noodzakelijk was dat hij de vragen persoonlijk beantwoordde.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.