Update SBR

Vanaf 2017 deponering in SBR bij KvK verplicht

De komende maanden worden er belangrijke stappen gezet bij de verdere introductie van Standard Business Reporting (SBR). Van verplichte deponering van het jaarverslag bij de Kamer van Koophandel tot een 'boete' die banken gaan rekenen voor kredietaanvragen die niet in SBR worden aangeleverd. De voornaamste ontwikkelingen in vijf punten.

Adrie Boxmeer

1. Kamer van Koophandel

Vanaf 1 januari 2017 zijn kleine bv's verplicht om hun jaarrekening in SBR te deponeren. Het gaat dan om het jaarverslag over 2016. Een jaar later gaat deze verplichting ook gelden voor middelgrote bv's.

2. NBA

Deze verplichting kan verregaande gevolgen hebben voor ondernemers en hun intermediairs. De NBA ziet het daarom ook als haar taak om in de komende periode aan haar leden duidelijk te maken wat er allemaal bij komt kijken. Centraal staat de verschuiving van de papieren jaarrekening naar de digitale jaarrekening. Wanneer een accountant een assurance of aan assurance verwante opdracht uitvoert, wordt van hem verwacht dat hij de bijbehorende verklaring ondertekent. Bij een elektronische verklaring moet hij daarvoor zijn persoonsgebonden beroepscertificaat gebruiken. Dit is volgens de wet te vergelijken met een geschreven handtekening.

3. Banken en EHBA

Ondanks dat de drie grootste banken ABN Amro, Rabo en ING al jaren er alles aan doen om ondernemers hun kredietaanvraag of -revisie in SBR aan te laten leveren, loopt het nog niet storm. Veel ondernemers zien niet in wat het voordeel voor hen is, terwijl het wel tot minder kosten leidt voor de banken. Het tegenargument van de banken, dat kredietaanvragen via SBR aanzienlijk sneller kunnen worden beoordeeld, maakt vooralsnog weinig indruk.

Het is de komende maanden aanleiding voor het Financiële Rapportages Collectief (FRC), waarin de drie banken samenwerken om SBR aan de man te brengen, om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. In samenwerking met diverse koepelorganisaties is de Eerste Hulp bij Aansluiting (EHBA) ontwikkeld. Ondernemers en intermediairs die op SBR willen overstappen kunnen via een helpdesk antwoord krijgen op vragen.

Ondernemers en intermediairs die op SBR willen overstappen kunnen via een helpdesk antwoord krijgen op vragen.

Op dit moment is het elektronisch ondertekenen van kredietaanvragen- of revisies nog niet mogelijk. De banken streven ernaar om dit binnen afzienbare tijd mogelijk te maken. Tot dat moment heeft de NBA samen met het FRC gekozen voor een tijdelijke oplossing, ontleend aan de gangbare praktijk bij controleverklaringen. Vaak wordt één controleverklaring ondertekend en bij de gewaarmerkte jaarrekening gevoegd. De overige verklaringen, zoals bij de publicatiestukken, worden ondertekend met de tekst 'was getekend' en de naam van de verantwoordelijk accountant.

4. 250 euro 'boete'

De vraag van ondernemers 'wat levert het mij op als ik op SBR overstap' wordt binnenkort door de banken alsnog beantwoord. Maar waarschijnlijk op een manier die het bedrijfsleven niet had verwacht. Want ze zullen geen beloning van de banken ontvangen als ze hun kredietaanvraag in de toekomst via SBR indienen. Daarentegen zullen degenen die dit niet doen extra kosten moeten betalen.

ABN Amro en ING brengen vanaf volgend jaar een bedrag van 250 euro in rekening per kredietaanvraag die niet wordt aangeleverd via SBR.

Tenminste, ABN Amro en ING gaan dit doen. Beide banken brengen vanaf volgend jaar een bedrag van 250 euro in rekening per kredietaanvraag of -revisie die niet wordt aangeleverd via SBR. De Rabobank doet dit vooralsnog niet, alhoewel de formulering op de site van de bank hierover nogal cryptisch is: 'Vanaf 1 januari 2017 is het digitaal aanleveren via SBR bij de Rabobank de standaard voor een financieringsaanvraag of herbeoordeling van een lopende financiering. Levert u uw cijfers aan via SBR? Dan kunnen wij deze kosteloos verwerken.'

Dat is mooi, maar wat gebeurt er als je je gegevens niet per SBR aanlevert? Volgt er dan net als bij de twee andere banken ook een 'boete', of worden degenen die het juist wel doen beloond met lagere kosten voor hun kredietaanvraag? "Daar kunnen wij nog niets over zeggen. Wij houden alle opties open en komen daar later in het jaar met mededelingen over", aldus een woordvoerder van de Rabobank.

Wij houden alle opties open en komen later in het jaar met mededelingen, aldus de Rabobank.

5. CBS 'voor wat, hoort wat'

Een volgende stap is het via SBR aanleveren van statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de loop van dit jaar start een proef. Van verplichtstelling zal vooralsnog geen sprake zijn. Het is de bedoeling dat ondernemers die hun gegevens op deze manier aanleveren hiervoor iets terugkrijgen.

Jacques Urlus, beleidsmedewerker ICT bij het NBA geeft een (fictief) voorbeeld: "Stel dat een producent van babyartikelen zijn statistische gegevens aan het CBS in SBR verstrekt. Dan zou het mogelijk zijn dat dit bedrijf in ruil van het CBS cijfers krijgt over het te verwachten aantal geboorten in de regio waar het actief is. Dat is voor zo'n producent belangrijke strategische informatie."

Dit principe van 'voor wat, hoort wat' doet erg denken aan het model dat in België al jaren wordt toegepast. Daar is de Balanscentrale sinds 1983 de plek waar ondernemers hun economische data inleveren. In 2007 ging de Balanscentrale van de ene op de andere dag over op het digitaal in ontvangst nemen van de data van het bedrijfsleven. Ook het Nationaal Instituut voor de Statistiek in 2009 en de fiscus in 2011 gingen via een big bang digitaal. Om deze overhang zo soepel mogelijk te laten verlopen, ging er een uitgebreide informatiecampagne aan vooraf. Maar niet alleen dat: ondernemers die hun gegevens via de Balanscentrale digitaal aanleverden, kregen in ruil statische data over hun branche. Het leidde ertoe dat in 2009, twee jaar na de big bang, van alle jaarverslagen al 96 procent via XBRL werd ingeleverd en slechts nog twee procent als pdf en twee procent op papier.

Adrie Boxmeer is journalist.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.