Arbeidsmarkt

Wet evenwichtige verdeling man/vrouw voortgezet tot 1 januari 2020

De wet met het streefcijfer voor een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van ondernemingen is op 13 april 2017 (weer) in werking getreden. De noodzaak blijkt uit de jongste stand van de Female Board Index.

Anne-Marike van Arkel

Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursfondsen is opnieuw gedaald, alle inspanningen ten spijt. Ruim twintig procent van de beursgenoteerde ondernemingen heeft helemaal geen vrouw in het bestuur of de raad van commissarissen.

Tijd om nog eens naar de wettelijke afspraken te kijken. Van een evenwichtige verdeling van zetels is sprake als ten minste dertig procent van de zetels door vrouwen en ten minste dertig procent van de zetels door mannen wordt bezet. Wanneer het streefcijfer niet wordt gehaald, licht de onderneming dit toe in het bestuursverslag.

'Er is besloten het wettelijk streefcijfer opnieuw in te voeren.'

De wet zorgt ervoor dat deze regeling, die per 1 januari 2016 is vervallen, nu wordt voortgezet tot 1 januari 2020. Het wettelijk streefcijfer geldt net als voorheen voor grote nv's en bv's. Naar verwachting zullen in een later stadium ook de publieke en semipublieke organisaties worden meegenomen.

Actieve benadering

Hoewel er vooruitgang is geboekt in de top van bedoelde organisaties, doet de huidige situatie nog geen recht aan het potentieel aan vrouwelijk talent. Uit het persbericht van de rijksoverheid blijkt dat zonder een actieve benadering de toename van het aantal vrouwen  in de top te lang duurt en veel talent onderbenut blijft. Daarom is besloten het wettelijk streefcijfer opnieuw in te voeren.

Het is voor het kabinet een belangrijk doel om de doorgroeikansen van vrouwen te verbeteren, door de weg naar de top zo goed mogelijk te faciliteren en potentiële belemmeringen waar mogelijk te verminderen.

'Er is vooralsnog niet besloten tot een quotum, iets waar de meeste vrouwen met ambitie ook beslist niet op zitten te wachten!'

In het Nederlandse beleid wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven in het realiseren van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties. Vooralsnog is dan ook niet besloten tot een quotum, iets waar de meeste vrouwen met ambitie ook beslist niet op zitten te wachten!

Accountants

De belangrijkste informatievoor accountants in dit verband: grote ondernemingen die in 2016 geen evenwichtige verdeling van de zetels hadden, zijn verplicht dit toe te lichten in hun bestuursverslag. Dat geldt als zij hun bestuursverslag ná 13 april 2017 publiceren, de invoerdatum van de wet.

Bij publicatie tot 13 april 2017 wordt een beroep gedaan op de bereidheid van ondernemingen om te handelen in overeenstemming met het voornemen om het wettelijk streefcijfer te verlengen. Accountants kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Er is het nodige in te halen, dat blijkt maar weer. Wij rekenen op u!

Anne-Marike van Arkel was tot 1 februari 2018 algemeen directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.