Herman van Brenk

Herman van Brenk

Dr. Herman van Brenk RA is verbonden aan het Center voor Auditing & Assurance van Nyenrode Business Universiteit. 

Afbeelding Opinie

Stuur minder op beloning, meer op intrinsieke motivatie

“Geven is leven: het leven schenkt pas echt voldoening als je anderen geeft wat je te bieden hebt.” Met deze les van hoogleraar sociologie Morrie Schwartz (1916–1995) rond ik mijn promotieonderzoek bij Nyenrode Business Universiteit af. Intrinsieke motivatie was belangrijk in het leven van Morrie. Uit mijn onderzoek blijkt dat beloningsprikkels—zelfs een bonus voor controlekwaliteit—deze motivatie kunnen ondermijnen.

x 3 44 5 Herman van Brenk
Opinie

Transparantie in de accountancy: een alternatief voorstel

Zowel in Nederland als in Engeland is een onderzoek uitgevoerd - door respectievelijk het NIVRA en de Public Oversight Board (POB) - naar de transparantieverslagen van accountantsorganisaties. Het contrast tussen de diverse reacties in Nederland is groot. Aan de ene kant de oproep vanuit Eumedion aan accountantsorganisaties om meer te rapporteren. Aan de andere kant gereserveerde reacties vanuit enkele grote accountantsorganisaties, waarbij in sommige gevallen alleen wordt gekeken naar suggesties binnen de wettelijke voorschriften. Alsof het gezichtsveld van een vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer zich hiertoe beperkt. Het lijkt erop dat aansprakelijkheidsredenen hier de oorzaak van zijn.

x 1 0 0 Herman van Brenk