Monique van Dijken Eeuwijk

Monique van Dijken Eeuwijk

Mr. drs. Monique van Dijken Eeuwijk is advocaat bij NautaDutilh en daar voorzitter van het Benelux Sector Team Professional Services Firms. Zij is gespecialiseerd in nationale en internationale (toezichts)wet- en regelgeving voor financiële instellingen en accountantsorganisaties, en expert op het gebied van data protection. Van Dijken Eeuwijk adviseert onder meer raden van bestuur en raden van commissarissen over strategie en beleid.