Masterclass

Masterclass voor docenten: passie voor beroep belangrijk voor accountantsvak

Zo'n dertig docenten uit het hele land kwamen op 19 mei 2022 bijeen op Hogeschool Windesheim in Zwolle, om te praten over ontwikkelingen in de maatschappij en het accountantsberoep. Want de toekomst daarvan begint bij de opleiding. De NBA organiseerde alweer voor het vierde jaar op rij een masterclass voor hbo-docenten.

Paula Jansen

Van de speerpunten uit het jaarplan 2022 van de NBA stond voorzitter Kris Douma bij de opening in het bijzonder stil bij fraude. "Rolopvatting is in mijn ogen cruciaal", betoogde hij. "Mensen die de komende jaren afstuderen, moeten fraudepreventie en opsporing als core business zien. Als ze daar anders over denken, dan is er iets misgegaan in hun onderwijs."

NBA-voorzitter Kris Douma spreekt zaal toe bij opening masterclass

Douma ziet een belangrijke rol weggelegd voor docenten om het accountantsvak aantrekkelijk en relevant te maken. Er is veel wantrouwen in de samenleving. "Ondernemingen  en accountants in het bijzonder spelen een belangrijke rol om dat te verbeteren. Ik zie daarin ook een belangrijke rol voor jonge mensen", aldus de NBA-voorzitter. "Van ons wordt verwacht dat we verder denken dan cijfertjes. Social skills, cybersecurity en duurzaamheid zijn essentiële aspecten van het vak. Er komt daardoor meer werk, maar het wordt ook veel leuker."

Aantrekkelijkheid beroep

Communicatieadviseur Judith Lieverse van de NBA nam het publiek mee in de visie van de beroepsorganisatie op het opleiden van accountants; van middelbare school tot inschrijving in het register. "Van de elf mensen die beginnen aan de hbo- of wo-opleiding tot accountant, schrijft één zich in het register. De aantrekkelijkheid van het beroep en de opleiding zijn ook daarom heel belangrijk. Vanuit de NBA werken we, samen met onderwijsinstellingen, aan dat beeld."

'Van ons wordt verwacht dat we verder denken dan cijfertjes.'

De NBA Impact Challenge is daarbij succesvol gebleken. Dit programma om scholieren en studenten kennis te laten maken met het accountantsvak, wordt gedragen door NBA-ambassadeurs, het werkveld en het onderwijs. De NBA Impact Challenge werd genomineerd voor de Werf & Award; een landelijke prijs voor arbeidsmarktcommunicatie en recruitment cases die impact hebben op de instroom van een organisatie of beroep. Uiteindelijk ging die prijs dezelfde middag naar supermarktketen Jumbo.

Communicatieadviseur Judith Lieverse van de NBA spreekt over de NBA Impact Challenge

"We zien best veel uitval bij trainees die de praktijkopleiding volgen", aldus Lieverse. De NBA wil in die fase studenten blijven bevestigen dat ze werken naar een mooie titel. Daarvoor wordt onder meer een nieuwe community  voor Young Profs opgezet. "Wij moeten naar die jonge mensen luisteren, want zij zitten over dertig jaar nog in het vak." Lieverse gaf aan dat tijden veranderen. "Vroeger was je RA of AA voor het leven, nu gaan mensen ook andere richtingen uit. Dat terwijl niet iedereen zich 'zomaar'  accountant mag noemen. Dus wees trots op die titel."

Persoonlijk leiderschap

Trainer, interim-HR-adviseur en spreker Dorien Waasdorp onderzoekt met haar bedrijf Door HR & Training trends in de arbeidsmarkt. "Wat wordt er gevraagd in vacatures? Dat is voor docenten interessant: past de opleiding bij wat er gevraagd wordt door werkgevers? Meer dan ooit wordt in vacatures persoonlijk leiderschap gevraagd, naast competenties als problemen oplossen en hard werken. Vanuit het onderwijs mag je daar op aanhaken."

'Wij moeten naar die jonge mensen luisteren, want zij zitten over dertig jaar nog in het vak.'

Aan de hand van een poll onder de deelnemers werd duidelijk dat docenten samenwerking met het werkveld belangrijk vinden. Ook realiseerden de docenten zich dat ook zij aangehaakt moeten blijven bij veranderingen in het vak en in de maatschappij. "Ik ben bij met bepaalde skills, maar bijvoorbeeld op het gebied duurzaamheid kan ik nog heel veel leren", stelde één van de deelnemers.

Meer duurzaamheid zorgt voor meer werk

Een korte poll bevestigde deze noodzaak; niet alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid waren bij de deelnemers bekend. Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid bij de NBA, nam het publiek mee in de ontwikkelingen. "Elk jaar stelt het World Economic Forum samen wat de grootste risico's zijn, financieel-economisch gezien. Economische risico's hadden altijd de overhand. Milieu gerelateerde risico's kwamen in 2013 voor het eerst in het rapport voor", aldus Ganga. "In 2018 was het helemaal omgedraaid. De toprisico's zijn sindsdien milieu gerelateerd, traditionele economische risico's staan niet meer in het plaatje."

Daarom zien we de afgelopen jaren steeds meer regelgeving verschijnen op gebieden als plasticafval en het rapporteren over energiebesparing en CO2-uitstoot. "De EU is die regelgeving aan het stroomlijnen. Iedereen moet, vroeger of later, transparant rapporten over duurzaamheidsaspecten. Niet alleen over het milieu, maar ook over sociaal verantwoord ondernemen." Ganga verwees naar de nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). "Daar wordt in beperkte mate assurance bij gegeven, accountants zijn dus ook op dit thema relevant."

NBA Impact Challenge

De NBA Impact Challenge richt zich als arbeidsmarktcampagne op havo/vwo-scholieren bovenbouw en eerste- en tweedejaars hbo-/wo-studenten in de financieel-economische studierichtingen. Uitgangspunt is om scholieren en studenten zelf het beroep van accountant te laten ervaren. Eerst maken zij op interactieve manier kennis met één van de NBA-ambassadeurs én het beroep, waarna ze aan de slag gaan met een eigentijdse casus. Daarin worden vraagstukken en dilemma's voorgelegd waar een accountant regelmatig mee te maken krijgt.

Deelnemende teams worden gedurende de challenge via een online dashboard door NBA-ambassadeurs gecoacht en beoordeeld. De beste teams worden uitgenodigd om tijdens de landelijke finale hun bevindingen te presenteren. De Impact Challenge gaat komend schooljaar weer van start; in de zomer wordt gewerkt aan een nieuwe casus. Meer informatie is beschikbaar via de campagnewebsite nbaimpactchallenge.nl.

Voor bedrijven heeft dit grote gevolgen, want zij zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen om aan de standaarden in de CSRD te voldoen. De docenten spraken in groepen over welke impact dit gaat hebben op bedrijven en koppelden hun conclusies terug. "Stuur op meervoudige waarden. Creëer niet alleen beurswaarde, maar ook waarde door op de lange termijn goed voor de wereld te doen." En ook: "Geef het goede voorbeeld aan de top. Zoek daarbinnen de brede verbinding en wees transparant. Missie en visie daarbij is belangrijk."

Ken je klant en ken de keten van je klant, zo werd gesteld. "Daarover zullen we meer informatie moeten inwinnen. Misschien moet je duurzaamheidsdoelstellingen meer tussentijds rapporteren." Take aways waarmee Ganga het volmondig eens is. "Je moet als bedrijf bekijken: waar zit mijn impact?"

Omgevingsbewust

Met hun biologische melkveebedrijf in Broekland zijn Erik en Rianne Valk een voorbeeld van verantwoord ondernemen, al is dat niet altijd gemakkelijk. "Het begint tussen de oren als je het anders wilt gaan doen. Het moeilijkste is afscheid nemen van mensen. Je huidige adviseurs passen niet automatisch bij je nieuwe bedrijf, je zult mensen afstoten", stelde Erik.

'Creëer niet alleen beurswaarde, maar ook waarde door op de lange termijn goed voor de wereld te doen.'

Het traditionele bedrijf van Rianne's ouders hebben zij omgeturnd tot biologisch bedrijf. "Wat helpt je verder? Wij zijn gaan kijken bij collega's die tien tot vijftien jaar op ons voorlopen. Wat doen zij en vooral ook wat doen zij niet?" Dankzij dit contact met andere biologische boeren, zoals varkenshouders en akkerbouwers, realiseerden zij uiteindelijk hun doel. "Zonder investering bij de bank hebben we voldoende koeien en kunnen wij een boterham verdienen."

Als je echt verandering wilt, dan kost dat tijd, dan kun je een systeem veranderen, aldus een gepassioneerde Erik. "De financiële- en marketingmarkt zitten anders in elkaar. Maar ook daar geldt dat je de vraag moet stellen welke wereld je wilt neerzetten voor je kinderen."

De deelnemers aan de Masterclass willen volgend jaar graag opnieuw met elkaar nadenken over de ontwikkelingen in het beroep en de impact op accountantsopleidingen. De volgende gastheer heeft zich al gemeld: de Masterclass docenten 2023 vindt plaats bij de HAN.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.