Discussie Opinie

Accountant en kasstroomoverzicht: een reactie

Gert-Peter de Hollander stelt in zijn opinie dat de accountant zich meer kan laten gelden als het gaat om het kasstroomoverzicht (KSO) in een Titel 9-jaarrekening en het KSO zou moeten noemen in de controleverklaring. Dennis Serberie reageert.

Dennis Serberie

Met betrekking tot de vereiste opsomming van primaire overzichten wordt volgens mij gedoeld op NV COS 700.24c en niet NV COS 700.23. In dat kader blijkt uit NV COS 700.A22 dat het zou gaan om het benoemen van elk financieel overzicht (oftewel primair overzicht) zoals door het verslaggevingsstelsel vereist. Op basis van Titel 9 BW2 vormt het kasstroomoverzicht (KSO) onderdeel van de toelichting, waardoor het KSO onder de vereiste algemene vermelding van NV COS 700.24d zou vallen en dus niet expliciet in de opsomming zou moeten worden vermeld.

Niettemin kan ik me voorstellen dat vanwege het gebruik in het maatschappelijk verkeer ten aanzien van het beschouwen van het KSO als primair overzicht bepaalde accountants NV COS 700.24c volgen, het KSO expliciet benoemen in de opsomming en NV COS 700.A22 niet bij de letter volgen. Kortom, ik ben het niet eens dat het KSO per definitie als primair overzicht in de controleverklaring dient te worden vermeld.

De accountant dient voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om een oordeel over de jaarrekening als geheel te verstrekken en dat zal niet anders zijn wanneer het KSO expliciet als primair overzicht in de controleverklaring wordt benoemd of als onderdeel van de toelichting wordt gezien en onder die noemer terugkomt in de controleverklaring.

Naar mijn mening is het aan de wetgever om net zoals bij IFRS het KSO (en ook het mutatieoverzicht eigen vermogen) als primair overzicht in Titel 9 BW2 te definiëren om zodoende een consistente behandeling van de expliciete benoeming daarvan door accountants in de controleverklaring te kunnen realiseren.

Dennis Serberie is senior manager bij KPMG Accountants N.V.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.