Nieuws

Hogere dekkingsgraad pensioenfondsen biedt geen zekerheid

Deelnemers aan pensioenregelingen moeten beter worden voorgelicht over onzekerheden rondom hun pensioen en de risico's die zij lopen. Dit schrijft de NBA in een open brief aan de pensioensector.

De recente verbetering van de dekkingsgraad van pensioenfondsen vormt geen garantie voor de waardevastheid of nominale hoogte van toekomstige pensioenen. Pensioenfondsen berekenen hun dekkingsgraad op basis van schattingen en veronderstellingen over ontwikkelingen tot in de verre toekomst en dat maakt pensioenuitkeringen per definitie onzeker. Deelnemers aan pensioenregelingen moeten daarom beter worden voorgelicht over onzekerheden rondom hun (toekomstig) pensioen en de risico's die zij lopen.

Het is van belang dat deelnemers in een pensioenregeling goed inzicht wordt gegeven in toezeggingen, verwachtingen en risico's. Het bestaande Uniform pensioenoverzicht (UPO) voorziet onvoldoende in deze informatiebehoefte. De NBA pleit voor een meer relevante, uniforme informatievoorziening naar deelnemers, waarbij hetzelfde format wordt gebruikt door zowel pensioenfondsen als verzekeraars.

Pensioenfondsen werken met schattingen en veronderstellingen omtrent toekomstige ontwikkelingen, tot wel zestig jaar vooruit, over rendementen op hun beleggingen, inflatieontwikkeling en levensverwachtingen. Inherent aan deze schattingen is onzekerheid, stelt de NBA. Pensioengerechtigden moeten weten hoe groot de kans is dat er geen sprake zal zijn van een waardevaste of nominale pensioenuitkering. Deze kans varieert van jaar tot jaar, ook als dekkingsgraden op enig moment weer hersteld zijn.

De open brief van de NBA omvat nog enkele andere signalen aan pensioenfondsen.

Het bestuur van een pensioenfonds met een dekkingsgraad kleiner dan honderd procent dat niet overgaat tot het korten van pensioenuitkeringen, moet dit verantwoorden aan de deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn. In zo'n situatie keert het pensioenfonds immers meer uit aan gepensioneerden dan op dat moment naar evenredigheid aan vermogen aanwezig is.

Voorts adviseert de NBA om voorgenomen wijzigingen in pensioencontracten eerst aan een uitvoerbaarheidstest te onderwerpen.

De open brief 'Uw pensioen is onzeker' is de uitkomst van het project Kennis Delen in de pensioensector van de NBA. De beroepsorganisatie bracht eerder twee publieke managementletters uit over Verzekeringen en Zorg.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.