Nieuws

NBA: Waardering en financiering vastgoed onder druk

De huidige leegstand van kantoren zorgt niet alleen voor problemen bij vastgoedondernemingen, maar ook bij beleggers en financiers. Als kantoorpanden langdurig leegstaan heeft dat gevolgen voor de waardering. Herfinanciering van aflopende kredieten wordt daardoor steeds moeilijker, zeker in een financieringsmarkt waarin vastgoedfinanciering toch al moeilijk is te krijgen.

Accountants signaleren risico's in vastgoedsector

Vastgoedondernemers moeten daarom beter inspelen op dreigende leegstand en herfinanciering en tijdig met banken afspraken maken. Ook moet in het jaarverslag transparanter worden gerapporteerd over leegstand en waardering van objecten. Dat stelt de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, in een op 9 juni gepubliceerde publieke management letter voor de vastgoedsector.

De structurele leegstand van kantoren is alleen aan te pakken door een bredere samenwerking van alle betrokken partijen. Naast een coördinerende rol van de overheid is een kritische en proactieve houding van alle marktpartijen een absolute vereiste.

De NBA adviseert daarnaast taxateurs om eenduidige en internationale richtlijnen te hanteren bij de waardering van commercieel vastgoed. In taxatierapporten moeten alle risico's worden benoemd en gekwantificeerd. Verder wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid, goed ondernemingsbestuur, fraudepreventie en risicomanagement.

De NBA doet ook een aanbeveling aan de eigen leden. Accountants die binnen de vastgoedsector actief zijn moeten beschikken over specifieke kennis van en inzicht in het vastgoedbedrijf en haar specifieke bedrijfsrisico's. Ook moeten ze duidelijker rapporteren over hun bevindingen.

De publieke management letter 'Zeg waar het op staat' is gepresenteerd tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. De publicatie is de uitkomst van het NBA-project Kennis Delen in de sector commercieel vastgoed. De NBA bracht eerder publieke managementletters uit over Verzekeringen, Zorg en Pensioenen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.