Nieuws

'Twee belangenbehartigers mkb-accountant verwarrend'

Vorige week kwamen twee partijen als belangenbehartiger van mkb-accountants in het nieuws. De stichting Novak wil de reeds bestaande belangenbehartiging versterken. De door Extendum in het leven geroepen Stichting Accountantsbelang meldde zich als nieuwe speler.

"Deze week heb ik de nodige telefoontjes en mailtjes van stakeholders over belangenbehartiging moeten beantwoorden", vertelt Guus Ham, directeur van de stichting Novak (Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren).

Ham reageert op de aankondiging van Novak vorige week om sterker in te zetten op belangenbehartiging van mkb-accountants. Deze berichtgeving viel samen met de presentatie van Stichting Accountantsbelang. Deze stichting zet zich eveneens in voor belangenbehartiging van mkb-accountants, onder andere via lobby bij stakeholders.

"Ik betreur de timing van de berichtgeving", zegt Ham. "Die wekt verwarring op voor onze stakeholders. Onze stakeholders vragen hoe ze alle berichten over belangenbehartiging voor mkb-accountants moeten interpreteren, maar eerlijk gezegd zijn wij er ook door overvallen."

"Over het initiatief van Stichting Accountantsbelang kan ik niets zeggen. Wat ik wel weet is dat belangenbehartiging voor mkb-accountants een serieuze zaak is die wij al een half jaar hebben voorbereid. Een deel van de negenhonderd bij ons aangesloten kantoren is bezocht en heeft deelgenomen aan regiobijeenkomsten om input te geven. De accountants die zich bij ons hebben aangesloten vragen erom. Heel grondig hebben we verkend welke belangenbehartiging nodig en gewenst is en hoe we die kunnen gaan inzetten."

"Hierover hebben we gesproken op regiobijeenkomsten en geluisterd naar accountants, we hebben meerdere malen overleg gevoerd met de portefeuillehouder in het NBA-bestuur en zijn in gesprek gegaan met de voorzitter van de NBA, de banken en de Belastingdienst. Ook hebben we een enquête gehouden over het onderwerp. Berenschot heeft de uitkomsten geïnventariseerd en op donderdag 7 november zullen wij die presenteren tijdens de Novak-bijeenkomst 'Belangenbehartiging mkb-accountant' in Amsterdam."

"Het versterken van belangenbehartiging voor mkb-accountants is een proces dat zorgvuldigheid verdient. De accountancy is een betrekkelijk kleine markt met hooguit 2.500 kantoren en praktijken. Naar mijn mening te krap voor twee afzonderlijke partijen die los van elkaar belangenbehartiging doen. Het dienen van de belangen van mkb-accountants verdient een gecoördineerde aanpak."

Directeur Ron Weijmans van de stichting Accountantsbelang denkt dat de twee initiatieven elkaar niet in de weg zitten. "Dit geeft aan dat er echt behoefte is aan belangenbehartiging ten behoeve van het kleinere mkb-accountantskantoor, wat onze stichting alleen maar kan onderschrijven."

"Als een andere organisatie zich ook honderd procent kan committeren aan de belangenbehartigersrol, kan dit alleen maar goed zijn voor het mkb-accountantkantoor. Dit zal ons wellicht nog scherper houden."

"Zoals wij samenwerking met stakeholders hoog in het vaandel hebben staan, hoop ik dat we elkaar regelmatig tegenkomen om zodoende constructief aan onze doelstellingen te kunnen werken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.