Nieuws

NBA: verplichte PE-programma’s verbetering signaalfunctie en controlekwaliteit

Het NBA-bestuur heeft besloten tot invoering van intensieve programma's voor verbetering van de signaalfunctie van de accountant en van de controlekwaliteit. Onderdeel hiervan is een PE-verplichting voor 2014 voor alle accountants werkzaam in de controlepraktijk.

Deze verplichting omvat drie onderdelen:

  • Een cursus 'Zeg wat je ziet', gericht op de communicatieve vaardigheden van leden in de openbare praktijk. Deze cursus is verplicht voor alle openbare, intern- en overheidsaccountants;
  • Een kennistoets gericht op relevante regelgeving ('Ken de COS');
  • Het bespreken van een controledossier met een mentor ('Toets je beste dossier').

Accountants die eerder aan een kennistoets en dossierreview van vergelijkbare zwaarte onderworpen zijn geweest komen in aanmerking voor vrijstelling.

De NBA werkt daarnaast aan een publicatie met 'best practices' op het gebied van signalerend vermogen, die in het najaar zal verschijnen.

Het kwaliteitsverbeterprogramma bestaat naast de hiervoor genoemde elementen uit uitwisseling van kennis en ervaring rond kwaliteit en kwaliteitsbeheersing. Grote en middelgrote kantoren hebben toegezegd hun ervaring op dit punt te willen delen met kleinere kantoren. Het kwaliteitsprogramma wordt gepresenteerd onder de titel 'Het Moet Beter'.

Aanleiding voor de programma's is de toegenomen verwachting vanuit het maatschappelijk verkeer richting accountantsberoep, zowel ten aanzien van de signalerende functie als ten aanzien van het voldoen aan kwaliteitseisen.

Over de exacte invulling van het programma informeert de NBA betrokken leden op korte termijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.