Nieuws

Accountants jaarrekening Econcern geschorst

De Accountantskamer schorst de twee accountants die de jaarrekeningen van Econcern van 2007 ten onrechte goedkeurden voor één maand.

De tuchtrechter oordeelt dat er geen juiste en afdoende controle plaatsvond en dat er geen deugdelijke grondslag was om de goedkeurende accountantsverklaring af te geven. Hiermee verklaart de Accountantskamer de klachten van de curatoren van het failliete Econcern en enkele investeerders en crediteuren grotendeels gegrond.

Goedkeuring zonder deugdelijke grondslag

De accountants hadden onvoldoende geschikte informatie verzameld om te kunnen beoordelen of de kwalificatie en de waardering van de kapitaal- en aandelenbelangen van Econcern klopten. Dit geldt ook voor de controle van de toepassing van de consolidatievrijstelling.

De accountants hebben daardoor de controle van de jaarrekening 2007 van Econcern met onvoldoende diepgang en met een onvoldoende professioneel kritische instelling gepland en uitgevoerd. Hierdoor gaven zij een goedkeurende accountantsverklaring af zonder een deugdelijke grondslag.

Essentieel belang investeerders

De Accountantskamer rekent het betrokkenen zwaar aan dat hun verzuim zich voordeed bij de controle van een jaarrekening waarvan zij wisten dat de afgifte van hun goedkeurende verklaring van essentieel belang was voor partijen die zich hadden voorgenomen substantiële bedragen te investeren in Econcern.

Door hun kerntaak als controlerend accountant te veronachtzamen, hebben de accountants in aanmerkelijke mate de voor hen geldende beroeps- en gedragsregels geschonden en het vertrouwen in de beroepsgroep geschaad.

Geen oordeel over hoogte vermogen Econcern 2007

De Accountantskamer geeft geen oordeel of het resultaat en het eigen vermogen over 2007 te hoog zijn weergegeven en onjuist en in strijd met de regels uit het Burgerlijk Wetboek zijn verwerkt. Voor zo'n beoordeling zou eerst alsnog een juiste en afdoende controle moeten plaatsvinden, waarvoor in deze tuchtprocedure geen plaats is.

Reactie PwC

PwC meldt te zijn geschrokken van deze beslissing en te betreuren "dat we kennelijk niet in staat zijn geweest de Accountantskamer ervan te overtuigen dat de controle in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is uitgevoerd".

PwC zal de beslissing verder bestuderen om vast te stellen of hiertegen beroep zal worden aangetekend.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.