Nieuws

Goedkeuring Econcern-jaarrekening niet de oorzaak van Mondriaans schade

De Rechtbank Midden-Nederland heeft de schadeclaim van Rabobank en Delta Lloyd tegen PwC afgewezen. De controlerend accountants hebben weliswaar onzorgvuldig gehandeld, maar daarmee niet de schade van de geldschieters veroorzaakt.

Lex van Almelo

Rabo Ventures en Delta Lloyd Levensverzekeringen steken in 2008 met hun gezamenlijke investeringsfonds Mondriaan Ventures 146,25 miljoen euro in duurzame-energiebedrijf Econcern. Twee accountants van PwC hebben de jaarrekening 2007 goedgekeurd. In juni 2009 gaat Econcern echter failliet.

De Accountantskamer haalt in 2014 de inschrijving van de controlerend accountants tijdelijk door. Zij hebben hun werk niet kritisch en niet grondig genoeg gedaan, terwijl zij wisten dat hun goedkeurende verklaring van essentieel belang was voor potentiële investeerders.

Deze uitspraak wordt definitief als PwC enkele gedupeerde partijen bij wijze van schikking 25 miljoen euro betaalt en de accountants hun hoger beroep in trekken. Door die intrekking verklaart het College van Beroep voor het bedrijfsleven het hoger beroep van de accountants in de klachtzaak van anderen ongegrond.

'Feitelijk onzorgvuldig'

Mondriaan is geen partij bij de schikking en eist een schadevergoeding ter hoogte van het geïnvesteerde bedrag plus de wettelijke rente. Verder moet de rechter kort gezegd verklaren dat het afgeven van de goedkeurende verklaring onrechtmatig was.

De Rechtbank Midden-Nederland verklaart op (zaterdag!) 18 januari 2020 dat de accountants "feitelijk onzorgvuldig" hebben gehandeld. Maar onrechtmatig is het niet, omdat Mondriaan niet aannemelijk heeft gemaakt dat:

  • zij door de goedkeurende verklaring op het verkeerde been is gezet;
  • zij zonder goedkeurende verklaring niet zou hebben geïnvesteerd in Econcern;
  • de schade een noodzakelijk gevolg is van de goedkeurende verklaring.

Econcern heeft in de jaarrekening duidelijk toegelicht hoe de participatiestructuur in elkaar zat en dat de deelnemingen waren gewaardeerd op 'market value'. Mondriaan wist dit dus of kon het in ieder geval weten. Daarbij komt dat Mondriaan:

  • werd "bijgestaan door kundige accountants van KPMG";
  • haar investeringsbesluit ook baseerde op een vendor due diligence-rapport van EY en een trading update van het Econcern-bestuur (waarin de informatie over de structuur en waardering ook stond).

Mondriaan heeft ook niet aangetoond dat het technisch failliet van Econcern zichtbaar was geworden als de accountants hun werk goed hadden gedaan. Het is namelijk niet duidelijk dat de andere banken dan meteen hun geld uit het bedrijf zouden hebben gehaald.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.