Nieuws

Almelo verhaalt eigen telfout op accountants

Een telfout in een gemeentelijk verantwoordingsdocument leidt tot een strop van 1,3 miljoen euro voor de gemeente Almelo. De fout wordt niet opgemerkt door controlerend accountants. Almelo overweegt de schade op hen te verhalen.

De telfout is gemaakt in 2011 en ging over de uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). Per abuis zijn 51 arbeidsjaren niet meegenomen in het totaal overzicht, waardoor het lijkt alsof Almelo te weinig mensen aan werk heeft geholpen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom ongeveer 1,3 miljoen euro teruggevorderd op een voorschot van 18 miljoen euro.

Zowel de accountant van de werkvoorzieningsinstantie van Almelo (KPMG) als de controlerend accountant van de gemeente (EY) hebben de fout over het hoofd gezien. Almelo overweegt hen in een civiele procedure aansprakelijk te stellen voor de schade, zo heeft het college van B&W aan de gemeenteraad laten weten.

Civiele procedure

"We onderzoeken de mogelijkheden om de accountantskantoren via een civiele procedure aansprakelijk te stellen", zo schrijft het college aan de raad. "Advocatenkantoor Damsté ondersteunt ons in beide procedures."

De fout is opgetreden bij Soweco, de instantie die de Wsw uitvoert voor Almelo. Ook de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden maken gebruik van de diensten van Soweco. Ook zij kregen een strafkorting van het ministerie.

Almelo wijst nu met de beschuldigende vinger naar de controlerend accountants, die volgens de gemeente niet goed hebben opgelet bij de financiële controles. "We kunnen niet verklaren waarom de vergissing niet is opgemerkt door KPMG, de accountant van Soweco, noch door onze eigen accountant (Ernst & Young)", schrijft het college.

Overmacht

"De accountants van de overige gemeenten hebben de vergissing ook niet opgemerkt (het gaat daarbij om PricewaterhouseCoopers en Deloitte). Kennelijk varen de accountants op de controle van de accountant van Soweco die de goedkeurende verklaring heeft afgegeven."

"Wij constateren dat bij het niet tijdig opmerken van de omissie sprake is van overmacht bij ons college. Immers, de accountants hebben twee keer een goedkeurende verklaring afgegeven over de betreffende verantwoording voordat wij het ontvingen. Wij hadden geen enkele reden te bevroeden dat er iets in de verantwoordingsinformatie verkeerd zou gaan en we hebben daarin ook geen rol."

Naar de eigen organisatie, waar de fout is gemaakt, is de gemeente verzoeningsgezind. De brief naar de gemeenteraad spreekt over een "menselijke fout, die in elke organisatie kan voorkomen".

Tegenvaller

Het ministerie heeft de 1,3 miljoen euro aan strafkorting inmiddels verrekend met andere posten die aan Almelo worden toegekend. De gemeente haalt nu alles uit de kast om het geld alsnog te krijgen. "Een dergelijke tegenvaller kunnen wij ons niet veroorloven."

De fout is inmiddels hersteld en de herziene verantwoording is aan het ministerie gestuurd. Die is niet van plan de strafkorting van 1,3 miljoen euro ongedaan te maken.

"Het is volgens de staatssecretaris uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor een juiste en tijdige verantwoording. Daarom ziet de staatssecretaris geen reden om het besluit tot terugvordering te herzien", zo schrijft het college.

Tegen het besluit van de staatssecretaris is hoger beroep aangetekend, maar als dat wordt aangewezen wordt er geprocedeerd tegen de eigen accountants. Of die mogen aanblijven als controlerend accountant, wil Almelo desgevraagd niet zeggen.

» Lees de brief van het College van B&W.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.