Nieuws

'Accon avm blijft zeker een oob'

Vorige week kondigde Accon avm aan het tempo waarin kwaliteitsverbeteringen worden aangebracht op te schroeven. Dit nadat de AFM had geconstateerd dat Accon avm sterk achterliep met kwaliteitsverbetering. Bestuursvoorzitter Peter Feijtel reageert.

"Tussen het meetmoment van de AFM op 1 mei en nu is er bij ons al veel gebeurd", zo stelt bestuursvoorzitter Peter Feijtel van Accon avm. "Maar naar mijn mening nog niet snel genoeg. We zijn een programma gestart dat tot in het voorjaar loopt. Op alle niveaus, van de top tot aan de werkvloeren, wordt er tijd vrijgemaakt."

Vorige week reageerde Accon avm met een schriftelijke verklaring op het rapport 'Dashboard 2015 Verandering en verbetermaatregelen'. De toezichthouder gaf gedetailleerd weer hoever de oob-kantoren zijn met het doorvoeren van verbeteringen voor de controlekwaliteit. Op een puntenschaal van 1 tot en met 5 was Accon avm hekkensluiter met een score van 1,7. Accon avm kondigde daarop aan het tempo van verbeteringen op te voeren.

In navolging daarvan gaat Feijtel nader in op een aantal vragen die Accountant.nl hem voorlegde. "Zoals we hebben aangegeven in onze verklaring is ons al dit voorjaar duidelijk geworden op basis van zowel interne inventarisaties als op basis van tussentijds overleg met de AFM, dat ons tempo te laag lag. De publicatie van de AFM-bevindingen in oktober was dus inderdaad niet onverwacht."

Toch brengt Feijtel een nuance aan: "De AFM heeft 1 mei als peildatum voor de meting genomen. Dat vertekent het beeld tussen mei en september. Dit laat overigens onverlet dat we ook zonder het aandringen van de AFM constateerden dat het tempo te laag lag en dat we dit wilden opschroeven."

"Hiervoor is intern aanzienlijke menskracht vrijgemaakt en er zijn extern gespecialiseerde krachten ingevlogen. Het huidige programma is een prioriteit. Ook is er fors geïnvesteerd in infrastructurele zaken, communicatie en training en opleiding."

Is het gezien de inspanning die het kantoor moet doen geen optie voor Accon avm om de oob-vergunning in te leveren, al dan niet tijdelijk, zoals HLB van Daal dit najaar deed? Feijtel wijst de suggestie van de hand. "Zeker niet. Accon avm beschouwt de oob-status als een waardevol symbool van haar kwaliteitsstreven en meent bovendien dat zij als coöperatief en puur Nederlands kantoor een waardevolle aanvulling is op de internationale partnerkantoren. Met de expertise binnen onze organisatie en de middelen die zijn vrijgemaakt, gaan we deze achterstand absoluut inlopen."

Feijtel gaat niet in op de vraag naar de omvang van deze investering. "Die is absoluut zeer aanzienlijk", zegt hij. "Wij beschouwen dit echter als een zinvolle, toekomstgerichte en noodzakelijke investering. Accon avm is een financieel uiterst solide onderneming en neemt de investeringen graag voor haar rekening."

Een van de verbeterpunten die het AFM-dasboard benoemde, is de uitwerking van de onafhankelijkheidsvereisten voor de raad van commissarissen. Bij de AFM staan twee commissarissen geregistreerd van de Accon avm controlepraktijk, waaronder Feijtel zelf.  Of Feijtel ook zijn commissariaat gaat opgeven bij Accon avm blijft onduidelijk. Een rechtstreeks antwoord op de vraag geeft hij niet.

"Als organisatie die is voortgekomen uit de coöperatieve wereld is de RvC-discussie in het kader van oob op dit moment niet ons grootste issue", zo reageert Feijtel. "In het kader van de oob-vereisten wordt de RvC van de controlepraktijk uitgrebeid en hopen wij op korte termijn een nieuwe externe kandidaat aan te dragen bij de AFM, waarmee dit punt is afgerond."

Maar, zo voegt hij er aan toe: "Als de regelgeving is uitgekristalliseerd, zal Accon avm deze natuurlijk op alle punten volgen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.