Nieuws

Eindhoven verhaalt boekhoudfout op Deloitte en Rebel

Financieel adviesbureau Rebel maakte een fout in een exploitatierekening voor de gemeente Eindhoven. Deloitte die de financiële berekening moest controleren, las over de fout heen. Het financieel tekort van 12 miljoen euro dat hierdoor ontstaat, wil Eindhoven verhalen op beide bureaus.

Het gaat om een fout in de exploitatieopzet van de Internationale School die Eindhoven opzette. Per abuis werden er door het financieel adviesbureau Rebel Groep renteopbrengsten toegekend aan het project over negatieve posten. Deloitte, die door de gemeente was ingehuurd om de exploitatieopzet te toetsen, merkte de fout evenmin op. Uiteindelijk was het Rebel die de fout zelf ontdekte en de gemeente daarvan op de hoogte bracht.

Door deze boekhoudfout is een schadepost ontstaan van 12 miljoen euro. De gemeente Eindhoven wil deze schade verhalen op zowel Rebel als Deloitte. Rebel heeft de fout gemaakt in de exploitatieopzet en Deloitte die het werk had moeten controleren, heeft niet ingegrepen. De betrokkenheid van beide bureaus werd vorig jaar naar buiten gebracht bij de beantwoording van raadsvragen over de gemeentebegroting van 2015.

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat er gestuurd wordt op een minnelijke schikking. "Richting het financieel adviesbureau en de accountant zijn juridische procedures opgestart", zo staat in de brief aan de raad. "Met beide partijen, het financiële adviesbureau en de accountant, zijn wij daarnaast in gesprek om te kijken of we tot een minnelijke oplossing kunnen komen."

Complexe berekening

In een telefonische toelichting laat de gemeente weten dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze in de brief wordt opgediend. "We gaan wel schade verhalen, maar we denken niet dat we daarmee de hele schade gedekt krijgen", vertelt woordvoerster Elly Reijnen van de gemeente Eindhoven.

Het valt namelijk niet mee om de ontstane schade van 12 miljoen euro geheel in de schoenen van de beide bureaus te schuiven, aldus de woordvoerster. "Het gaat om een complexe berekening, ook omdat we halverwege geswitcht zijn van aannemer. De oorspronkelijke partij ging failliet en de volgende stelde weer andere voorwaarden dan wij met de eerste overeengekomen waren."

"We hebben de bedrijfsvoering van de Internationale School voor dertig jaar uitbesteed. Daardoor kunnen we ook de bouwkosten over dertig jaar verdelen. Per jaar is de schade relatief gering, waardoor we denken dat we die op verschillende manieren gedekt krijgen zonder dat er extra geld bij hoeft."

"Zo is de kostenstijging voor water, gas en elektra vastgesteld op 5 procent, terwijl we die ook op 3 procent kunnen houden. Er is bovendien een risicobuffer van 10 procent en de school groeit heel snel, waardoor de inkomsten hoger zijn dan begroot."

"Er zijn dus meerdere manieren om het financieel tekort te dekken. En een daarvan is inderdaad door de verantwoordelijke partijen aansprakelijk te stellen. We hebben ze tenslotte niet voor niets ingehuurd."

Deloitte wil niet reageren op de kwestie. "Omdat we niet publiekelijk ingaan op opdrachten van cliënten", aldus een woordvoerster van Deloitte. Ook Rebel reageert niet. "Omdat alle communicatie over deze zaak via de gemeente loopt", is daar de reactie. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.