Nieuws

Bankensector gaat misstanden aanpakken

Dertien Nederlandse banken hebben een overeenkomst getekend waarin zij beloven om misstanden op het gebied van mensenrechten aan te pakken. Het convenant is een initiatief van enkele maatschappelijke organisaties.

Bij investeringen van banken of hun zakelijke partners wordt voortaan gekeken of er geen mensenrechten worden geschonden. Zo moet bijvoorbeeld kinderarbeid worden voorkomen.

Amnesty International Nederland, PAX en Oxfam Novib zullen banken ondersteunen in hun investeringskeuzes, door het in kaart brengen van mensenrechtenrisico's en concrete schendingen.

Bedoeling is dat op basis van het ‘IMVO Convenant Bancaire Sector’ concrete stappen worden gezet om mensenrechtenschendingen tegen te gaan in gevoelige sectoren, zoals de palmolie-, mijnbouw- en wapensector.

Monitoring

De maatschappelijke organisaties en de banken hebben afspraken gemaakt over meer transparantie rondom beleid, leningen, investeringen en mensenrechtenrisico's waar banken bij betrokken zijn. Deelname aan het convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

De banken rapporteren hun resultaten via de Sociaal Economische Raad (SER) aan een commissie, die de uitvoering van gemaakte afspraken zal monitoren. Als banken afspraken niet nakomen, kunnen zij hier door de andere partijen op worden aangesproken en desnoods uit het convenant worden gezet.

Het convenant geeft nadere invulling aan de verantwoordelijkheid die banken en hun zakenrelaties hebben om mensenrechten te respecteren en zich in te zetten voor genoegdoening van slachtoffers. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in internationale standaarden, zoals de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN.

Voorbeeld

Amnesty International Nederland, Oxfam Novib en PAX hebben sinds september 2015 onderhandeld over het convenant voor de bankensector. Het proces werd gefaciliteerd door de SER en voorgezeten door oud-minister Jacqueline Cramer. De organisaties roepen de sector op de werking van het convenant uit te breiden naar beleggingen die niet onder de overeenkomst vallen, zoals vermogensbeheer.

Bij de ondertekening waren de ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Dijsselbloem (Financiën) aanwezig, samen met bestuurders van ING, ABN-AMRO en Rabobank, de Nederlandse Vereniging van Banken, FNV, CNV, Oxfam-Novib, Amnesty International en Pax.

Het convenant moet als voorbeeld dienen voor andere EU-lidstaten en OESO-landen. Eerder sloot minister Ploumen al soortgelijke convenanten met de kolen- en textielsector.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.