Nieuws

VRC breekt met NBA

De leden van VRC hebben gisteravond voor een vertrek uit de NBA gestemd. Twee bestuurders zijn in reactie daarop opgestapt. Het bestuur kan statutair het besluit ook zonder hen uitvoeren.

De breuk met de NBA wordt bevestigd door voorzitter Henri van Horn van VRC, de vereniging van registercontrollers. "Ja, we gaan weg bij de NBA", zegt hij desgevraagd. Niet het hele bestuur kon zich vinden in de deze beslissing. De bestuurders Ron Wessel en Jacques Vervuurt hebben zich gisteravond teruggetrokken uit het bestuur. Zij willen niet reageren.

Hun aftreden belemmert echter niet de uitvoering van de besluiten. De statuten van de VRC schrijven voor dat een bestuur uit minimaal drie mensen bestaat. Momenteel telt de VRC nog drie bestuursleden.

De algemene vergadering van gisteravond draaide om twee agendapunten die over de koers gingen. Het eerste punt had betrekking op de strategie, het andere op de uitvoering daarvan. Het bestuur van VRC legde de keuze voor om ondubbelzinnig te kiezen voor focus op het financieel management. Het andere agendapunt ging over het bestuur.

Professionaliseringsslag

"Wij vinden als bestuur dat we een professionaliseringsslag moeten maken", verduidelijkt voorzitter Van Horn. "Dat betekent dat we de focus moeten richten op financieel management als stip op de horizon."

Het andere agendapunt raakt de relatie met de NBA, waarmee VRC nu een samenwerkingsverband heeft in NBA-VRC. "Onze governance is nu ingekaderd door de NBA-organisatie. Ons personeel is in dienst van de NBA. Het is lastig om uit te voeren wat we als bestuur besluiten, als we onze staf niet formeel kunnen aansturen. Willen we onze strategie kunnen uitvoeren, dan vraagt dat om een zelfstandige organisatie. Voor onze slagvaardigheid is het goed als we niet meer op deze manier een verbinding hebben met de NBA."

Richtingenstrijd

Van Horn stelt dat deze besluiten op brede instemming van de leden konden rekenen, ook al heeft hij de exacte verhoudingen niet paraat. Eind april tekende een mogelijke breuk zich al af tijdens een algemene vergadering, maar toen vielen er nog geen besluiten over de strategie. De term 'richtingenstrijd' werd toen gebruikt, die zou draaien om het verschil in benadering van financiële informatie.

"Binnen de VRC is een stroming die stelt dat het produceren van informatie, wat registercontrollers doen, een wezenlijk andere taak is dan het controleren van informatie, wat accountants doen", zei Van Horn hierover eerder deze maand.

Ontvlechting

Hoe de ontvlechting met de NBA eruit zal zien en in welk tempo die zal geschieden, is nog onbekend. "Daarvoor moeten eerst nog eens kijken naar de opzegtermijn", zegt Van Horn. "Ook is onduidelijk in welke mate er nog samenwerking mogelijk is."

Op onderdelen kan de VRC echter gewoon blijven samenwerken met de NBA, stelt Van Horn. "De onderlinge verhoudingen zijn goed. Er is geen reden om niet de samenwerking aan te gaan waar mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om sommige opleidingen. Maar als het gaat om de manier waarop wij PE-punten toekennen of seminars organiseren, willen wij vrijheid om die zelf in te richten."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.