Nieuws

'Verantwoording zorg vergt goede externe en interne controle'

Het bestuur van zorgorganisaties moet werken aan goede interne risicobeheersings- en controlesystemen. De controle van de jaarrekening door de externe accountant is belangrijk voor de maatschappelijke verantwoording en als input voor het interne toezicht.

Dit schrijft de NBA sectorcommissie Coziek in haar reactie op de door de Brancheorganisaties Zorg voorgestelde Zorgbrede Governancecode 2017.

Verantwoordelijkheid externe accountant

Coziek onderschrijft het belang van een zorgbrede governancecode met voldoende checks and balances binnen en rondom de organisatie. Volgens het voorstel van de Brancheorganisaties Zorg is de beoordeling van de externe accountant onderdeel van het interne toezicht.

Coziek benadrukt dat de externe accountant als taak heeft het controleren van de jaarrekening ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Tegelijk zijn de onderzoeksbevindingen van de externe accountant een belangrijk instrument voor het interne toezicht. Coziek dringt er op aan de bepalingen van de voorgestelde code hierop aan te passen.

Interne controlefunctie

Volgens Coziek moet in de code nog meer belang worden gehecht aan goed werkende interne risicobeheersings- en controlesystemen. Het maatschappelijke vertrouwen in de zorgsector en de (financiële) verantwoording is gediend met een versterking van de interne beheersing en interne controle van de registratie en verantwoording van zorggeld.

Coziek vraagt zich verder af in hoeverre rekening is gehouden met het normenkader financieel beheer en extern financieel toezicht van het ministerie van Financiën. Coziek raadt aan hier in de code expliciet op in te gaan.

» Consultatiereactie Coziek

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.