Nieuws

Dijsselbloem verlaat Tweede Kamer

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verlaat per 25 oktober de Tweede Kamer. Hij blijft de komende maanden nog wel voorzitter van de eurogroep.

Demissionair minister Dijsselbloem heeft in een open brief zijn ontslag bij Kamervoorzitter Arib gemeld. Hij ontbeert naar eigen zeggen de "vuurkracht" om met een klein aantal mensen in de fractie oppositie te voeren. "De Partij van de Arbeid, mijn partij, moet verder en heeft daarvoor negen kanonnen nodig. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik in deze rol, in deze fase, die vuurkracht niet heb", aldus Dijsselbloem. De PvdA leed een forse nederlaag bij de  laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart en ging terug van 38 naar negen zetels. Oud-gedeputeerde uit Groningen William Moorlag volgt Dijsselbloem op in de Tweede Kamer.

Accountants

Dijsselbloem was als minister van Financiën nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de accountancy. Onder zijn bewind werden de kantoorroulatie en de scheiding van controle- en advieswerk ingevoerd. In mei 2014, na een reeks incidenten, gaf hij het accountantsberoep de opdracht een plan ter verbetering van de controlekwaliteit te maken. Hij was positief over de maatregelen in dat verbeterplan 'In het publiek belang'. Maar op de Accountantsdag 2014 gaf hij aan dat die maatregelen alleen niet genoeg zijn om het vertrouwen van de maatschappij in het beroep te herstellen: "Het is aan u dat terug te winnen. Het komt niet terug door regelgeving. En ook niet door toezicht. U brengt het vertrouwen terug door uw vak excellent uit te oefenen en het publieke belang voorop te stellen."

Foto Jeroen Dijsselbloem

Afgelopen zomer, na een nieuwe rapportage van de AFM, benadrukte hij dat tempo gemaakt moet worden met de verbetermaatregelen. "De AFM heeft in het rapport geconcludeerd dat het doorvoeren van veranderingen bij oob-accountantsorganisaties om de kwaliteit van hun controles te verbeteren, te langzaam gaat. Ik deel deze mening." Tegelijk bepleitte Dijsselbloem dat de sector zelf moet zorgen voor verbetering van de kwaliteit. Hij toonde zich geen voorstander van ingrijpen in het verdienmodel van openbaar accountants.

Meerwaarde

Als minister wees Dijsselbloem ook op de meerwaarde van het accountantsberoep bij het langetermijnperspectief van ondernemingen. "Accountants zouden als geen ander een rol kunnen spelen in het nadenken over de vraag hoe verplichte rapportages geplaatst kunnen worden in het langetermijnperspectief van een bedrijf. Het gaat immers niet alleen om betrouwbare cijfers, maar ook om relevante cijfers", aldus de minister in februari 2016 in het FD.

In een eerste reactie spreekt NBA-directeur Berry Wammes waardering uit voor de samenwerking met minister Dijsselbloem: "Hij was een betrokken minister, die het beroep scherp en kritisch volgde, maar vervolgens ruimte gaf aan de sector om zelf het veranderproces vorm te geven. Hij gaf tevens blijk van inzicht in de vereiste tijd en inspanning, als hij de beroepsgroep moest verdedigen tegenover een ongeduldige Kamer."

Jeroen Dijsselbloem zat tussen 2000 en 2012 in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hield hij zich onder meer bezig met onderwijs, integratie, vreemdelingenbeleid, openbaar vervoer en fiscale zaken. In 2012 werd hij minister van Financiën in het kabinet van VVD en PvdA. Nederland verkeerde op dat moment in een stevige economische en financiële crisis. Inmiddels is sprake van een overschot op de begroting van Financiën.

In dienst van ESM

Recent werd bekend dat Dijsselbloem wel zijn termijn als voorzitter van de eurogroep zal afmaken. Hij vervult die post sinds januari 2013 en blijft aan tot medio januari 2018.

Het FD meldt  dat Dijsselbloem hiervoor in dienst treedt bij reddingsfonds ESM als 'strategisch adviseur'. Zo kan hij zowel een salaris als een onkostenvergoeding krijgen voor zijn werk als eurogroepvoorzitter. Normaal gesproken wordt die functie altijd ingevuld door een zittende minister.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.