Nieuws

Baker Tilly Berk benoemt Anneke van Zanen-Nieberg RA als bestuursvoorzitter

Anneke van Zanen-Nieberg treedt per 1 maart 2018 aan als de nieuwe bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk. Afgelopen zaterdag is zij door de algemene vergadering van aandeelhouders van Baker Tilly Berk benoemd.

Met de benoeming van een externe bestuursvoorzitter beoogt Baker Tilly Berk zijn veranderprogramma en de implementatie van de verbetermaatregelen van het accountantsberoep te versnellen en te verdiepen, aldus de organisatie. Met de benoeming van Van Zanen wordt BTB het eerste top tien-accountantskantoor met een vrouwelijke bestuursvoorzitter. 

Per 1 maart 2018 bestaat de raad van bestuur van Baker Tilly Berk uit Anneke van Zanen-Nieberg RA (voorzitter), Marcel Huisman RA en mr. Rob Loves.

Anneke van Zanen-Nieberg RA (53) is na haar opleiding tot registeraccountant via het NIVRA grotendeels werkzaam geweest binnen de Rijksdienst, waar zij diverse functies vervulde. Naast directeur bij de Algemene Rekenkamer, was zij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en tot 1 december 2017 leidt zij de Audit Dienst Rijk.

In haar vrije tijd is zij bestuurlijk actief in de sportwereld, onder meer als voorzitter van het CTO Metropool, bestuurslid van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 en als lid van de Sportadviesraad van Den Haag.

Ook wijziging in raad van commissarissen

Daarnaast wordt per 1 januari 2018 Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Baker Tilly Berk. Met de komst van Lonkhuijzen-Hoekstra wordt de installatie van een geheel uit externe leden bestaande raad van commissarissen gerealiseerd, een van de verbetermaatregelen uit het rapport In het publiek belang.

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra MBA MCM (57) is een bestuurder met ruime ervaring in de gezondheidszorg. Momenteel is zij voorzitter van het Curatorium Postdoctorale Opleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is zij lid van de raad van commissarissen van Achmea B.V en lid van de raad van commissarissen van Monuta Holding N.V. / Monuta Verzekeringen N.V.

In het verleden was zij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van GGZ in Geest, bestuurslid van GGZ Nederland, bestuurslid van de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg NVZD, en lid van de raad van bestuur van Cordaan.

Per 1 januari 2018 bestaat de raad van commissarissen uit Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra MBA MCM (voorzitter), prof.dr.mr. Peter van der Zanden RA en drs. René Leander RA.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.