Nieuws

NBA-kandidaatvoorzitters: 'verbindend leiderschap' vs 'gouden toekomst'

Met eigen profielen en programmapunten presenteren Marco van der Vegte en Marco Moling, kandidaten voor het voorzitterschap van de NBA, zich op Accountant.nl aan de achterban.

Marco van der Vegte, door het NBA-bestuur voorgedragen als kandidaat, spreekt in zijn programma van "verbindend leiderschap" en het zijn van vertegenwoordiger van alle belangen. Hij wil vooral zijn veranderervaring doorgeven aan de sector en benoemt drie prioriteiten voor zijn toekomstige rol als voorzitter: vernieuwen, verbeteren en verbinden.

In het kader van vernieuwing wil Van der Vegte onder meer de suggesties onderzoeken van de NBA Young Profs voor één beroepstitel en één basisopleiding, met daarna specialisatie. Als element van verbetering spreekt hij van "een continue en scherpe dialoog met AFM en MCA" en "uitgesproken zijn in het maatschappelijk debat". In zijn optiek hebben de grote kantoren daarbij "een stevige verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie", waaraan Van der Vegte ze ook wil houden.

Ook moet er volgens hem een "heldere en eigen agenda" komen voor het mkb. Rondom verbinden spreekt Van der Vegte van “inzetten op meer initiatieven waarin we kennis delen. In sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Bij issues zoals bestrijding van fraude of administratieve lasten.”

Maatwerk

Kandidaat-voorzitter Marco Moling ziet voor het accountantsberoep een "gouden toekomst" en presenteert een 'verkiezingsprogramma' met tien punten. Daarvoor heeft hij een eigen website geopend. Kwaliteit vraagt in zijn optiek om maatwerk, via schaalbare regelgeving. "Nog meer regels als borging van kwaliteit is niet de oplossing, maar juist het invullen van wensen en behoeften van stakeholders moet voorop staan."

Moling pleit voor toetsing "zonder willekeur", centraal georganiseerd met heldere protocollen, "zodat persoonlijke voorkeuren geen plaats meer hebben". Hij hecht veel waarde aan een "brede opleiding, met gedeelde basisvaardigheden voor iedere accountant-in-spe en extra aandacht voor vaardigheden op het gebied van ict en communicatie". Volgens hem is het beroepsprofiel "aan revisie toe".

Moling wil verder dat de vier 'hoofdstromingen' binnen de NBA een eigen mandaat krijgen, met eigen ruimte voor beleid en een eigen budget. Het hoofdbestuur zou moeten bestaan uit de vier voorzitters van deze 'afdelingen' en een voorzitter met een onafhankelijk profiel.

De ledenvergadering van de NBA stemt op 19 december in Spant! in Bussum over het kandidaat-voorzitterschap. De gekozen kandidaat wordt eerst toegevoegd aan het NBA-bestuur. In juni 2018 vindt de daadwerkelijke stemming voor het voorzitterschap plaats.

» Marco van der Vegte: 'Veranderervaring doorgeven aan de sector'
» Marco Moling: 'We hebben goud in handen'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.