Nieuws

Claim 2,8 miljoen tegen BDO verjaard

De schadeclaim die twee uitgekochte stille vennoten van Kunststoffen Industrie Volendam tegen BDO is te laat ingediend. Dat heeft het Gerechtshof Den Bosch onlangs gezegd.

Lex van Almelo

De Rechtbank Oost-Brabant behandelde de claim in 2015 nog inhoudelijk en wees die af. BDO hoefde volgens de civiele rechter zijn goedkeuring niet te onthouden aan een jaarrekening, waarin een voorziening voor een onzekere claim ontbrak. Dat was bijzonder, omdat de tuchtrechter de BDO-accountant eerder een berisping oplegde.

Lawyer’s letter

In deze kwestie zou Kunststoffen Industrie Volendam (KIVO CV) vanaf 1 juli 1993 voor een bedrag van 11,4 miljoen D-mark-wissels hebben verstrekt aan een Duitse afnemer met financiële problemen. In 1994 werd KIVO aangesproken door zes banken die één of meer wissels hadden verzilverd. KIVO bestempelde deze wissels als onecht, omdat de handtekeningen eronder vervalst zouden zijn.

In 1995 schatte een advocaat de kans dat de rechter de claims van de banken zou toewijzen, op 50 procent. In de jaarrekeningen 1994 tot en met 2000 ontbraken voorzieningen voor deze claims en werd de lawyer’s letter niet genoemd. In de jaarrekening van 2001 werd wel een voorziening opgenomen. De advocaat schatte de slaagkans bij de rechter toen namelijk veel groter in, omdat verschillende handschriftenexperts de handtekeningen als authentiek bestempelden.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vond dat de goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2000 een deugdelijke grondslag miste vanwege de grootte van de potentiële claims en de ontbrekende voorziening.

Te laat

De Rechtbank Oost-Brabant zei in eerste instantie dat het opnemen van een voorziening niet hoefde, omdat de verplichtingen nog té onzeker waren. Toen het risico dat de banken hun geld zouden krijgen (ver) boven de 50 procent uitkwam, is er terecht een voorziening opgenomen.

In hoger beroep gaat het Gerechtshof Den Bosch niet in op de schadeclaim, omdat die te laat is ingediend. De stille vennoten wisten namelijk al op 5 april 2005 (en misschien zelfs al eerder) voldoende zeker dat de schade was veroorzaakt door de beweerde fout van de accountant. Op dat moment is de verjaringstermijn van vijf jaar gaan lopen.

De verjaring had tot 5 april 2010 kunnen worden ‘gestuit’, maar dat is volgens het Hof niet gebeurd. Volgens het rechtbankvonnis stuurde de stille vennoten pas op 17 mei 2010 een stuitingsbrief aan twee BDO-accountants. Op 1 oktober 2013 stelde zij de accountants en BDO aansprakelijk. BDO liet hun vervolgens weten dat BDO de aansprakelijkheid zou aanvaarden als die vast zou komen te staan. De stille vennoten brachten daarom op 29 juli 2014 de dagvaarding aan BDO uit met een claim van bijna drie miljoen euro. Ruim vier jaar te laat dus.

KIVO laat weten dat de twee uitgekochte stille vennoten deze zaak hebben aangespannen buiten haar medeweten om. "De relatie tussen BDO en KIVO was en is nog steeds uitstekend."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.