Nieuws

Rekenkamer verwelkomt aanbevelingen verslaggevingsstelsel Rijk

De Algemene Rekenkamer verwelkomt de aanbevelingen van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel over invoering van het baten- en lastenstelsel.

Dat staat in een reactie van de Algemene Rekenkamer op de rapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid. "Wij verwelkomen het advies van de commissie als een uitgelezen kans voor het Rijk om de komende jaren een verbetering van de financiële informatievoorziening door te voeren. Oplossing van de in de rapportage benoemde knelpunten versterkt de basis voor het budgetrecht en de controlerende rol van het parlement", aldus de Algemene Rekenkamer.

De Rekenkamer is een voorstander van een rijksbreed baten- en lastenstelsel omdat het perspectief biedt op financiële informatie die "op eenduidige wijze voor ieder ministerie het hele financiële verhaal vertelt". Via verbeterd zicht op de financiële positie van de ministeries en de integrale kosten van beleid en activiteiten kunnen volgens de Rekenkamer zowel korte als lange termijn-gerichte financiële beslissingen beter worden onderbouwd.

Opschonen

De informatiepositie van het parlement kan volgens de Rekenkamer verder worden versterkt doordat bij invoering van een baten-lastenstelsel de huidige diversiteit aan instrumenten om geld over te hevelen naar andere begrotingsjaren kan worden opgeschoond. "Ook wordt de informatie in departementale jaarverslagen qua inhoud en taal beter vergelijkbaar met de verslaggeving elders in de publieke sector in binnen- en buitenland."

Europese agenda

De Rekenkamer is ook voorstander omdat Nederland met een baten- en lastenstelsel aanhaakt bij de Europese agenda voor eenduidige financiële verslaggeving in de lidstaten, en daardoor een sterkere positie verwerft om het vervolg van die agenda te beïnvloeden. "Realisatie van deze hervorming versterkt de parlementaire greep op de publieke euro."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.