Nieuws

Kort geding Imtech: 'Grens aan informatie die KPMG kan of moet verstrekken'

In het kort geding tussen de curatoren van Imtech en KPMG betoogt KPMG dat het volop meewerkt aan informatieverzoeken van de curatoren, maar dat er grenzen zijn aan wat KPMG kan of moet verstrekken.

De curatoren van Imtech willen vandaag via een kort geding afdwingen dat KPMG een niet-geanonimiseerd Boetebesluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) overhandigt. De AFM legde KPMG vorig jaar een stevige boete op wegens tekortkomingen bij de controle van bedrijven. Over welke ondernemingen dat gaat is onduidelijk, omdat de namen in het boetebesluit met zwart onleesbaar zijn gemaakt. De curatoren zijn er evenwel zeker van dat Imtech daarbij zit. 

"Wij werken volop mee aan de informatieverzoeken van curatoren, doch de principekwestie is dat toezichtsvertrouwelijke correspondentie volgens ons en AFM vertrouwelijk dient te blijven", zegt de woordvoerder van KPMG.

Blacklinen

In een document waarin KPMG haar standpunten in het kort geding uitlegt staat dat het accountantskantoor meent dat het verzoek om het Boetebesluit aan de kern raakt van het toezicht, en de kern van de vertrouwelijke relatie tussen KPMG en de AFM als toezichthouder. "Door een accountantsorganisatie moet verplicht, ook vertrouwelijke, informatie worden verstrekt aan de toezichthouder. De toezichthouder heeft op haar beurt een wettelijke geheimhoudingsverplichting. Het is juist op grond van die geheimhoudingsverplichting dat een boetebesluit standaard door de AFM wordt geschoond van vertrouwelijke informatie door middel van het 'blacklinen' daarvan."

Curatoren proberen volgens KPMG nu dit wettelijk stelsel te omzeilen door via een juridische procedure KPMG te dwingen om het niet-geanonimiseerd boetebesluit, dat zij van de AFM niet krijgen, te verstrekken. "Dit kan wat KPMG betreft niet worden toegelaten. Het is aan curatoren zelf onderzoek te doen en op die basis haar eigen conclusies te trekken", schrijf KPMG.

KPMG Polen en KPMG Duitsland

KPMG zegt verder ook de  controledossiers van Imtech Duitsland en Imtech Polen, gecontroleerd door KPMG Duitsland en KPMG Polen, niet te kunnen verstrekken. "KPMG Duitsland en KPMG Polen zijn separate juridische entiteiten met een eigen opdracht. KPMG Nederland heeft nooit directe toegang gehad tot de controledossiers van KPMG Duitsland en KPMG Polen en heeft dat nu ook niet. KPMG kan deze bescheiden dus ook niet aan curatoren verstrekken."

KPMG vindt daarbij dat de curatoren toch geen belang hebben bij die documenten, omdat KPMG met Imtech een schikking heeft getroffen "waarbij Imtech afstand heeft gedaan van haar vorderingsrechten voor wat betreft de werkzaamheden van KPMG in het kader van de jaarrekeningcontrole 2011, en omdat al zeer veel documentatie is verstrekt, waaronder het controledossier 2011".

E-mails

De curatoren eisen in de procedure ook dat KPMG e-mails verstrekt die zijn gewisseld ter zake de controle 2011-2014, bijvoorbeeld tussen de verschillende accountants en tussen de accountant en Imtech. KPMG vindt dat verzoek "zeer omvangrijk en ongericht", en vindt dat het niet tot het controledossier behoort.

KPMG wil die e-mails echter wel verstrekken, maar wil dan wel "een lijst van zoektermen op grond waarvan KPMG die e-mails ten behoeve van curatoren kan doorzoeken en verstrekken". KPMG zegt al tegen de curatoren te hebben gezegd dat ze daartoe bereid zijn, en is dan ook verbaasd dat de curatoren hebben gekozen ook dit onderdeel te maken van de procedure.

De uitspraak wordt verwacht op 21 juli.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.