Nieuws

VEB: kritischer op toelichting aandachtspunten accountant

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zal dit jaar kritischer kijken naar de 'key audit matters' in de uitgebreide controleverklaring bij beursvennootschappen. Ook verwacht de beleggersvereniging een actieve rol van de accountant bij persberichten van de onderneming over haar financiële verslaggeving en andere financiële berichten die de onderneming uitbrengt.

Verder wil de VEB dat de accountant kritisch kijkt naar de interne-controleomgeving en zich uitspreekt over geconstateerde controleverschillen. Dat heeft de VEB aan de acht grote accountantskantoren laten weten in de jaarlijkse Accountantsbrief.

Materialiteit

Uit de uitgebreide controleverklaringen bij een aantal beursvennootschappen over boekjaar 2016 bleek volgens de VEB dat de accountant een significant hogere materialiteit (op geconsolideerd niveau) hanteerde dan een jaar eerder. "Deze aanpassing werd echter in de controleverklaring niet nader toegelicht. Dit roept vragen op over de reden(en) voor die hogere materialiteitsgrens, de risico-inschatting door de accountant en zijn daaruit voortvloeiende controleaanpak", aldus de VEB. De beleggersvereniging vraagt de accountants om opheldering hierover.

Key audit matters

De nieuwe Europese Audit Verordening schrijft voor dat 'indien relevant' door de accountant ten aanzien van de key audit matters ook 'belangrijke opmerkingen in verband met die risico's' worden vermeld.

De VEB vraagt de accountants voor alle key audit matters een dergelijke conclusie op te nemen. "Het feit dat de accountant een thema als key audit matter aanmerkt, moet naar onze mening per definitie toe leiden dat een dergelijke conclusie/kwalificatie wordt vermeld. Op die wijze wordt recht gedaan aan de relevantie van de key audit matters voor de controle."

Voor de gebruiker van de jaarrekening is bovendien relevant of de beursvennootschap de key audit matter van het voorgaande jaar goed heeft opgepakt, aldus de beleggersvereniging.

De VEB zal de accountant, onder andere op deze punten, bevragen tijden de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.