Nieuws

'Transparantieregels politieke partijen nageleefd'

Politieke partijen zijn in 2017 transparant geweest over hun financiën, stelt de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). Wel constateert de commissie dat het aanleveren van informatie zorgvuldiger kan en de controle door de accountant beter.

Politieke partijen leveren jaarlijks een overzicht aan van giften hoger dan 4.500 euro, schulden van 25.000 euro of meer, ontvangen subsidies, overige inkomsten en de vermogenspositie. Daarmee kunnen mensen zien hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht moet (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag de jaarstukken over 2017 van de politieke partijen gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

De Ctfpp vindt het positief dat politieke partijen bij vragen over de verantwoording eerder contact hebben gezocht met het ministerie. Volgens de commissie heeft dit een positief effect gehad op de kwaliteit van de stukken. Wel adviseert de commissie om de politieke partijen en hun accountants meer houvast te bieden door een handreiking of modelverantwoording aan te bieden. Het is dan ook gemakkelijker om de informatie van verschillende partijen met elkaar te vergelijken.

Ollongren volgt dit advies op en zal nog besluiten over de gewenste vorm, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

» Overzichten financiering politieke partijen 2017

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.