Nieuws

Claim tegen Jünger Accountancy strandt

Jünger Accountancy is niet verantwoordelijk voor de financiële administratie van een cliënt. Een claim daarover is afgewezen. Wel moet het kantoor uitleggen hoe het aan het bedrag van 52 mille komt voor extra werkzaamheden rond een boekenonderzoek van de Belastingdienst bij de cliënt, zegt de Rechtbank Noord-Holland.

Lex van Almelo

De registeraccountant uit Heiloo eist dat de cliënt, een exploitant van strandpaviljoens, ook de facturen betaalt voor de werkzaamheden die zijn verricht rond het boekenonderzoek dat de Belastingdienst in 2013 deed. De exploitant moest na een schikking 225 duizend euro bijbetalen vanwege verzwegen omzet. Hij betaalde 75 duizend in privé; zijn bv’s - Strandexploitatie Sint Maartenszee en JPK Beheer – betaalden de rest.

Fiscus op het spoor gezet

De exploitant verwijt de accountant dat hij de fiscus op zijn spoor heeft gezet door de financiële administratie niet goed in te richten. Als hij dat goed had gedaan, zou de Belastingdienst nooit argwaan hebben gekregen. Daarom wil de exploitant de onbetaalde facturen ad 51.188,77 euro niet betalen.

De Rechtbank Noord-Holland vindt dat de exploitant de naheffing aan zichzelf heeft te wijten. Over de jaren 2010 tot en met 2012 heeft hij te weinig omzet aangegeven. In de twee strandpaviljoens hield hij geen kasboek bij en werd de kas niet gecontroleerd. Volgens de opdrachtbevestiging was het niet de taak van Jünger om de financiële administratie te voeren.

Urenspecificatie

Jünger stelde de jaarrekeningen samen op basis van de gegevens die de exploitant aanleverde en deed hooguit een suppletieaangifte na afsluiting van het boekjaar. Of de acht facturen voor de extra werkzaamheden terecht zijn, is nog niet duidelijk. Een deel van die werkzaamheden is namelijk veroorzaakt doordat Jünger niet of niet tijdig reageerde op verzoeken van de Belastingdienst.

Jünger heeft in drie jaar in totaal 93.538,77 euro gefactureerd bij de bv’s. De rechtbank vindt dat een fors bedrag en stelt vast dat het aanzienlijk meer werk is dan gebruikelijk. Jünger heeft de facturen pas opgemaakt in september 2017, terwijl hij in zijn algemene voorwaarden afspreekt dat hij declareert “na volbrenging van de werkzaamheden”.

De rechtbank wil dat Jünger de acht bestreden facturen nader toelicht op de zitting van 6 november aanstaande. Hij moet dan aangeven waaruit de gefactureerde werkzaamheden hebben bestaan, door wie ze zijn verricht en waarom ze noodzakelijk waren. Jünger heeft aangekondigd dat hij dan komt met een urenspecificatie.

Schadeclaim afgewezen

De exploitant vindt dat Jünger hem erop had moeten wijzen dat de administratie niet op orde was en stelt de accountant aansprakelijk voor de fiscale schade. De rechtbank wuift dit weg. De Belastingdienst heeft de exploitant afgerekend op de ontbrekende kasboeken en kascontrole. Hij kan de verantwoordelijkheid hiervoor “niet op Jünger afschuiven”.

Dat Jünger bezwaar had moeten maken tegen de informatiebeschikking van de Belastingdienst uit 2014 is de rechtbank niet met de exploitant eens. De informatiebeschikking was opgelegd omdat er geen kasboek was en de kas niet werd gecontroleerd. Omdat dit gebrek toch niet kon worden hersteld, zou bezwaar maken geen zin hebben gehad. Dat blijkt ook wel uit de bezwaren tegen de informatiebeschikkingen over de boekjaren 2010 en 2012 die zijn afgewezen vanwege dezelfde gebreken.

Jünger heeft wel een klein steekje laten vallen door de omzetcijfers van strandhuisjes onjuist te rubriceren. Maar volgens de rechtbank heeft dat niet geleid tot schade voor de exploitant.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.