Nieuws

Kabinet neemt maatregelen tegen misstanden bij zorgaanbieders

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nemen maatregelen om fraude, belangenverstrengeling, zorgverwaarlozing en excessieve winstuitkeringen bij zorgaanbieders te voorkomen.

Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindslieden zet de grote meerderheid van de zorgaanbieders zich dagelijks in voor de zorg voor patiënten en cliënten, maar "is er ook een kleine groep die de randen opzoekt en er zelfs overheen gaat".

De onderzoeken die Follow the Money, Pointer en Radio Reporter in juni en september van dit jaar deden naar misstanden in de zorg onderstrepen volgens De Jonge en Blokhuis "hoe nodig die maatregelen zijn". De onderzoeksgroep vond bij 97 bedrijven in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de thuiszorg veel hogere winstmarges dan gebruikelijk is in de sector en concludeerde dat deze hoge winsten mogelijk onrechtmatig tot stand zijn gekomen.

Maatregelen

Om ervoor te zorgen dat geld dat bedoeld is voor de zorg "effectief, doelmatig en rechtmatig" wordt besteed nemen de bewindslieden diverse maatregelen. Zo wordt het interne en externe toezicht op integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders versterkt. Ook worden er nadere voorwaarden verbonden aan dividenduitkeringen in de extramurale zorg.

Daarnaast werkt het ministerie aan een wetsvoorstel dat moet zorgen voor een betere informatie-uitwisseling over fraudeurs tussen zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren. Daarvoor moet er een centraal 'Waarschuwingsregister' komen. Ook regelt het wetsvoorstel dat de informatie-uitwisseling over fraude tussen toezichthoudende overheidsinstanties wordt versterkt. Nu ontbreekt het vaak nog aan wettelijke grondslagen om informatie uit te wisselen. Daarnaast is er in 2017 een wetsvoorstel ingediend dat scherpere eisen stelt aan nieuwe zorgaanbieders.

Privazorg

In een Tweede Kamerbrief en in antwoorden op Kamervragen gaat minister De Jonge in op de misstanden bij zorgorganisatie Privazorg. In augustus hebben Kamerleden van CDA, PvdA en SP kritische vragen gesteld aan minister De Jonge en aan staatssecretaris Snel van Financiën, onder meer over de rol van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton bij Privazorg.

In de Kamerbrief geeft De Jonge aan dat "verschillende maatregelen" zijn getroffen om de situatie bij Privazorg te verbeteren. De zorginstelling staat inmiddels onder verscherpt toezicht van de IGJ. Op voordracht van de Ondernemingskamer zijn drie nieuwe bestuurders aangesteld en de voormalige bestuursleden zijn niet meer betrokken bij Privazorg. De misstanden bij Privazorg onderstrepen de noodzaak voor versterking van het toezicht op integere en professionele bedrijfsvoering en het stellen van voorwaarden aan dividenduitkeringen in de extramurale zorg, aldus de minister.

De Jonge geeft in antwoord op de Kamervragen ook aan dat IGJ, NZa en NBA inmiddels hebben afgesproken het gesprek over kwaliteitsverbetering van accountants in de zorg voort te zetten. Hij verwijst naar een openbare reactie van de NBA over de kwestie. "Het is dus ongewenst als accountants - ook in hun adviesrol - medewerking verlenen aan dubieuze constructies. Daarnaast behoort het tot de taak van een controlerend accountant om zich te vergewissen van de integriteit van hun cliënt en gesignaleerde misstanden aan de orde te stellen, aldus de NBA. Ik sluit mij volledig aan bij deze zienswijze", zo schrijft de minister.

Hij geeft ook aan dat de NBA nader onderzoek wil naar de rol van Grant Thornton bij Privazorg.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.