Nieuws

Accounttech mikt op 'lab' voor toekomst mkb-praktijk

De kennisgroep Accounttech van de NBA gaat aan de hand van vier thema's invulling geven aan technologische verandering in het accountantsberoep. Daarbij wordt veel aandacht gegeven aan de mkb-praktijk.

Begin februari heeft de kennisgroep vier thema's geselecteerd die binnen twee tot drie jaar relevant worden en urgent zijn voor het beroep. Drie daarvan zijn vertaald naar concrete projecten:

  • 'Mkb-kantoor van de toekomst' richt zich op het delen van de kennis van voorlopers in het mkb-segment met 'volgers'. Eigenaren en medewerkers van mkb-praktijken moeten via een 'lab' kennis maken met én ervaren welke mogelijkheden technologie biedt om het mkb-kantoor van de toekomst vorm te geven.
  • 'Digitale transformatie voor de mkb-accountant' is een volwassenheidsmodel voor de branche op technologiegebied. Onderzoek onder NBA-leden moet in kaart brengen waar ieders organisatie staat en welke technologische vragen er liggen. Het eerder door de kennisgroep geschetste technologielandschap wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt. De uitkomsten moeten leiden tot een model voor digitale transformatie dat verder gaat dan alleen selectie van een IT-systeem. Het gaat ook om leiderschap en cultuur & gedragsverandering, aldus de kennisgroep.
  • 'Controle van de toekomst' heeft als doelstelling het creëren van een proeftuin voor experimenteren in de keten (klant, controlerend accountant en toezichthouder), met nieuwe controletechnieken en methodieken die data- en algoritmegedreven zijn.

Een mogelijk vierde project 'System auditability en continuous monitoring' wordt nog verder ingevuld en kan meerdere invalshoeken krijgen.

Kennisgroep

Eind oktober 2018 kwam de kennisgroep Accounttech voor het eerst bijeen met 19 experts. Inmiddels is de kennisgroep gegroeid naar 45 experts afkomstig uit wetenschap, accountants in business, serviceorganisaties, de mkb-praktijk, softwareleveranciers, oob-accountantsorganisaties en middelgrote accountantskantoren.

Tijdens de bijeenkomst op 5 februari is besproken welke nieuwe kennis en toepassingen in projectgroepen worden ontwikkeld en getoetst. Ook is overleg gevoerd over het delen van best practices. Bij alle projecten kunnen nog (nieuwe) experts aansluiten en deelnemen. Contactpersoon hiervoor is Erik Kolthof, NBA-projectleider innovatie & accounttech, e.kolthof@nba.nl.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.