Nieuws

NBA Open: beroepsorganisatie gaat in gesprek met leden

'Wij zijn Open' is de aftrap van een NBA-campagne, waarmee de beroepsorganisatie in gesprek gaat met haar leden. De campagne moet bijdragen aan verdere uitwerking van de governanceplannen van de NBA.

De leden van de NBA stemden in december 2018, tijdens de algemene ledenvergadering van de beroepsorganisatie, voor verdere uitwerking van voorstellen voor een nieuwe inrichting van de NBA. "Belofte maakt schuld", zegt Harm Mannak, algemeen directeur van de NBA. "In de ALV hebben we aangekondigd de verbinding met de leden te willen zoeken. Dat gaan we met deze campagne doen. Centraal staat daarbij de vraag wat ze van ons als beroepsorganisatie, in de rol van belangenbehartiger, verwachten; naast onze wettelijke taak als publiekrechtelijke beroepsorganisatie."

Aandacht

Volgens Mannak wijzen diverse signalen er op dat de NBA meer verbinding met de leden moet zoeken. "We zijn in hun optiek vooral een pbo, we moeten meer naast onze leden gaan staan. We moeten de Nederlandse Beroepsorganisatie van Aandacht worden."

In het verleden koos de NBA bij het consulteren van de achterban vooral voor roadshows tijdens afdelingsvergaderingen en bijeenkomsten van ledengroepen. Daarbij was vaak sprake van verschillende perceptie, meent Mannak. "Er gaat hier bij de NBA veel aandacht uit naar de controletaak van de accountant. Maar bij een afdelingsvergadering met tweehonderd man in de zaal werken er twee in de controle, de rest is actief als adviseur of in de samenstelpraktijk in het mkb. We moeten ons meer in die problematiek verdiepen, dat is niet alleen iets voor de service-organisaties."

NBA-cafés

De vorm die de NBA voor de reeks ontmoetingen met leden wil hanteren is heel anders dan voorheen. De campagne biedt een breed scala van ontmoetingen. Naast één-op-één bezoeken komen er 'pop-up NBA-cafés' verspreid over het land. Maar ook evenementen, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk plastic vissen in de grachten van Amsterdam, of een hardloopclinic in de regio. De vorm moet helpen om met 'lotgenoten' het gesprek aan te gaan, stelt Mannak. "We gaan op zoek naar wat leden verbindt, dat sluit aan bij de visie in onze vernieuwingsagenda. Het is niet de bedoeling om die over te doen, maar om gezamenlijk invulling te geven aan de rol en positie van de NBA anno nu."

Eerste stap bij het zoeken naar die rol is te luisteren naar wat er bij de leden leeft en gezamenlijk te bepalen wat er echt toe doet. 'NBA Open' gaat vooral om het creëren van nieuwe, betekenisvolle verbindingen, als "proeftuin" voor op termijn te vormen communities en faculties.

Panklaar maken

De serie ontmoetingen met leden is het fundament van de campagne. Op basis van de gesprekkenreeks volgt aan het begin van de zomer een 'creatieve conferentie'. In de maanden daarna wordt verder gebouwd aan het model van de organisatie. Na een tweede conferentie in het najaar wil de NBA "proefdraaien" tot begin 2020 en vervolgens de plannen "panklaar" maken voor de ALV van juni 2020.

Parallel daaraan loopt een wetgevingstraject, gericht op het afschaffen van de huidige ledengroepen. Ook moet het mogelijk worden om niet-accountants op te nemen in het bestuur en moet de mogelijkheid tot elektronisch stemmen wettelijk worden geregeld. Dat moet de betrokkenheid van leden vergroten, aldus Mannak. "Wij zijn immers de enige beroepsorganisatie die in staat is alle accountants te (ver)binden."

De campagne wordt in de komende maanden verder uitgerold. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl/open. Reageren kan ook via e-mail: wijzijnopen@nba.nl.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.