Nieuws

NBA: CTA-rapport is 'scherpe analyse' van de sector

De Commissie toekomst accountancysector (CTA) heeft een kritisch rapport uitgebracht, met daarin een scherpe analyse van de sector. Dat stelt de NBA in een eerste reactie op het eindrapport van de commissie.

"Onmiskenbaar komt het beeld naar voren, dat ondanks de grote inspanningen die sinds 2014 zijn gerealiseerd, de sector nog niet klaar is met het verbeteren van de kwaliteit van de wettelijke controle", aldus de NBA, die de aanbevelingen van de CTA daarvoor "waardevol" noemt. De NBA onderschrijft de stelling dat het duurzaam verbeteren van het vertrouwen in de accountancysector en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroep de komende jaren tot de belangrijkste opgaven horen.

De beroepsorganisatie herkent de conclusie van de CTA dat er geen juist en integraal beeld is van de kwaliteit van de wettelijke controles. De sector moet systematischer data verzamelen en publiceren, om bij te dragen aan meer transparantie en vergelijkbaarheid. De verdere publicatie van audit quality indicators (AQI's) kan daarbij helpen. De NBA zal zich inspannen om deze met alle betrokkenen verder te ontwikkelen, zo stelt de beroepsorganisatie. "Tegelijkertijd omvat controlekwaliteit meer dan alleen cijfers: elementen als de juiste cultuur en de goede professioneel-kritische instelling laten zich niet eenvoudig kwantificeren."

De NBA ziet dat alle maatregelen van de afgelopen jaren leiden tot een meer formalistische aanpak en impact hebben op de werkdruk, zoals ook de CTA constateert. "Kwaliteit is meer dan ticking the box. Samen met een negatieve beeldvorming leidt dat tot een verminderde aantrekkelijkheid van het beroep", stelt de beroepsorganisatie.

Keten

Het verder terugdringen van het aantal onvoldoende dossiers is noodzakelijk, aldus de NBA, die samen met kantoren en toezichthouders de komende periode meer inzicht wil krijgen in aard en diepere oorzaken van de geconstateerde tekortkomingen en daarover zal publiceren.

De NBA benadrukt, net als de CTA zelf, dat de kwaliteit van het werk van de controlerend accountant mede wordt bepaald door de kwaliteit van de verantwoordingsketen. Dat vereist een meer intensieve betrokkenheid van raden van commissarissen en aandeelhouders, ook bij niet-financiële informatie.

De beroepsorganisatie pleit voor een helder en transparant toezichtmodel, waarin de beoordeling van kwaliteitsbeheersingssystemen centraal staat. "De CTA stelt voor om alle toezicht de jure en de facto bij de AFM onder te brengen, maar sluit een rol voor NBA en SRA daarin niet uit. De NBA is uiteraard bereid om mee te werken aan een helder en efficiënt stelsel en gaat daarover graag met de toezichthouder in gesprek."

Experimenteren

De NBA sluit zich in het kader van innovatie aan bij de gedachte van de CTA om te experimenteren. Bijvoorbeeld op het gebied van de benoeming van de accountant, maar ook op het gebied van fraude en discontinuïteit. "Daarbij is maatschappelijke inbreng nodig, ook om wederzijdse behoeften en verwachtingen uit te spreken. De NBA stelt zich daarvoor open en is bereid om in haar bestuurlijke en regelgevende organen ruimte te creëren voor de inbreng van niet-accountants."

De NBA wil alle relevante partijen in een conferentie bij elkaar te brengen, "om de gewenste verbeteringen in de wettelijke controle te verdiepen".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.