Nieuws

NBA werkt aan herstart voorlichtingscampagne

De nieuwe NBA Impact Challenge-campagne voor scholieren en studenten krijgt dit najaar een herstart. In de zomermaanden werkt de NBA samen met bureau Soapbox aan nieuw campagnemateriaal en de ombouw naar een online opzet. Ook zijn hbo-docenten bijgepraat over het accountantsberoep.

Via de 'NBA Impact Challenge' worden scholieren en studenten vertrouwd gemaakt met de werkzaamheden en het aandachtsterrein van accountants. Aan de hand van een aansprekende casus krijgen zij vraagstukken en dilemma's voorgelegd waar een accountant mee te maken krijgt.

De campagne richt zich op de bovenbouw van havo en vwo en op de eerste twee jaren van relevante hbo- en wo-studies. Afhankelijk van het niveau krijgen deelnemers een challenge op maat.

Corona-proof

De NBA Impact Challenge-campagne werd door de NBA gelanceerd kort voor de lockdown medio maart. Omdat ook scholen en universiteiten moesten sluiten, werd de campagne direct opgeschort tot het nieuwe schooljaar. In de zomer is gewerkt aan inhoudelijke verdieping, onder meer door het opnemen van een reeks video's. Ook is de campagne 'corona-proof' gemaakt en in een online vorm gegoten.

Foto opname video

In de reeks nieuwe video's stellen 'boegbeelden' en ambassadeurs van het beroep zich voor en vertellen zij over hun drijfveren om accountant te worden en hoe zij hun vak ervaren. Ook praten ze over de impact van het accountantsberoep en hun verwachtingen voor de toekomst. Naast NBA-voorzitter Marco van der Vegte zijn onder meer gesprekken opgenomen met Agnes Koops (PwC), Yvonne Vlasman (Grant Thornton) en een aantal jonge accountants.

Foto cameraman en Marco van der Vegte

Masterclass hbo-docenten

Als voorbereiding voor het nieuwe schooljaar organiseerde de NBA eind mei ook een online masterclass, voor een groep van circa veertig hbo-docenten. De arbeidsmarkt stond daarbij centraal. De docenten werden bijgepraat over ontwikkelingen in het accountantsberoep, de aansluiting van de theorie op de praktijk, inclusiviteit, de NBA Impact Challenge en de rol van IT in het accountantsberoep.

Op basis van eerder dit jaar gehouden arbeidsmarktonderzoek werd daarnaast gesproken over instroomcijfers in de opleidingen en de doorstroom naar de accountantstitel. Na afronden van de theoretische opleiding blijkt een substantiële groep mensen vervolgens niet de praktijkopleiding te voltooien. De redenen van deze uitstroom zijn onderwerp van nader onderzoek, wat de NBA betreft.

Herstart

Inmiddels zijn de laatste video-opnamen voor de herstart van de NBA Impact Challenge gemaakt. Volgens de NBA beantwoordt de nieuwe online opzet aan de behoefte van zowel scholieren en studenten als scholen en universiteiten. De herstart van de campagne is gepland voor 27 augustus; dan gaat de campagne op social media van start, is de campagnewebsite in de lucht en kunnen zowel live als online gastlessen op middelbare scholen en hbo's en universiteiten worden gegeven. Kort voor de lancering organiseert de NBA nog een kick-off voor NBA-ambassadeurs.

Vanuit de NBA wordt ook gekeken welke andere voorlichtingsactiviteiten in een online vorm kunnen worden gegoten. Zo worden de MKB Kantorendagen, die samen met SRA worden georganiseerd, dit najaar ook volledig online aangeboden. Op het programma hiervoor staan dit najaar hogescholen van Rotterdam, Utrecht en Arnhem-Nijmegen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.