Nieuws

Ledenvergadering kiest Kris Douma als nieuwe NBA-voorzitter

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de NBA op 13 december Kris Douma gekozen als nieuwe bestuursvoorzitter. Douma, de eerste niet-accountant die voorzitter wordt van de beroepsorganisatie, volgt Marco van der Vegte op, die aan het eind van zijn maximale zittingstermijn is gekomen.

Douma kreeg ruim 77 procent van de stemmen, nadat 84 procent van de stemgerechtige leden eerst instemden met zijn benoeming tot bestuurslid. Voor Douma betekende de uitslag "werk aan de winkel, er zijn nog mensen die overtuigd moeten worden". Tegelijk sprak hij zijn dank uit aan de leden voor de steun voor zijn voorzitterschap. "Ik hoop met jullie een aantal jaren samen te kunnen werken aan dit mooie beroep."

Ledenvergadering_13december2021_900x590.jpg

Volgens de nieuwe voorzitter zijn accountants trots op hun beroep "en daar is ook alle reden voor". Hij wil graag dat de samenleving ook weer trots kan zijn op het accountantsberoep. "Ik wil graag met de sector praten over de veranderbereidheid om stappen te zetten die in de samenleving weer het gevoel kunnen laten ontstaan dat 'vertrouwen in het maatschappelijk verkeer' bij accountants in goede handen is." Ook met de mkb-praktijk gaat hij in gesprek over hun belangen, benadrukte hij na vragen van leden.

Ledenvergadering_13december2021_0001_900x590.jpg

Douma refereerde aan de zes strategische uitdagingen die hij al tijdens een interview met Accountant.nl benoemde. De accountant is geen politieagent, maar heeft wel een publieke taak en wettelijke plicht, herhaalde hij nog eens. In dat verband citeerde hij AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom, die recent in het FD stelde dat het de dure plicht van de accountant is om "ook echt de onderste steen boven te halen bij de kleinste indicatie van fraude". Daar sloot Douma zich "volledig bij aan".

Selectie

Bestuurslid Ingrid Hems, die leiding gaf aan een selectiecommissie van zes personen, bedankte met name de drie externe leden voor hun inbreng bij de keuze van een nieuwe voorzitter. Haar aanbeveling aan de NBA is om de selectie van nieuwe bestuursleden voortaan altijd zo te organiseren. Unaniem koos de commissie uit de shortlist van drie personen voor Douma. Iemand die het beroep goed kent en daar een duidelijke visie op heeft, aldus Hems. "Hij kan met meer afstand kijken naar het vak en de NBA."

Socioloog Kris Douma (1961) was eerder onder meer lid van de Tweede Kamer en in 2015 binnen de NBA projectmanager ‘In het Publiek Belang’, waarbij hij mede leiding gaf aan de implementatie van de 53 verbetermaatregelen voor de accountancysector.

Bestuursbesluit

Scheidend voorzitter Marco van der Vegte benadrukte dat er nog "volop uitdagingen" liggen voor de NBA. "Met het verbeterproces dat is ingezet in de sector zijn grote stappen gemaakt, maar het is nog niet af." De relevantie van het beroep blijft hoog op de kaart staan, meent hij, met name als het gaat om de rol die de accountant moet spelen in de verduurzaming van de maatschappij. "Daarmee blijven we de aantrekkelijkheid van het beroep onderstrepen."

Ledenvergadering_13december2021_0006_900x590.jpg

Van der Vegte kreeg van hoogleraar Marcel Pheijffer tijdens de online ledenvergadering een aantal vragen over het recente bestuursbesluit rondom de verplichte rapportage over fraude en continuïteit. Pheijffer wilde weten hoe het debat van 29 november en de consultatie zijn meegewogen bij de besluitvorming. En waarom is er zo summier over het besluit bericht naar de leden; waar zijn de overwegingen van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB), dat het bestuur adviseerde? Bestuurslid Esther van der Vleuten legde uit dat de verantwoording vanuit het ACB nog volgt, maar dat is gekozen voor snelheid over het besluit rond de betreffende standaard, omdat de praktijk ermee aan de slag moet bij de jaarcijfers over 2021.

Begroting

De ledenvergadering van de NBA stemde in met vijf verordeningen, onder andere over de kwaliteitsbeoordelingen in verband met de naderende overgang van het toezicht op de niet-oob-kantoren naar de AFM.

Ledenvergadering_13december2021_0003_900x590.jpg

Ook werd in grote meerderheid ingestemd met de begroting van de beroepsorganisatie. De verkoop van NBA Opleidingen aan Sijthoff was "scherp uitonderhandeld", aldus Van der Vleuten. Tevens was er een meevaller door meer ingestroomde nieuwe accountants in het beroep en minder kosten voor de vernieuwingsagenda, al lag dat mede aan het niet doorgaan van de Accountantsdag en de Dag van de Financial door de coronapandemie. In ieder geval was indexeren van de contributie niet nodig dit jaar.  

Jaarplan

Directeur Berry Wammes gaf een toelichting op het jaarplan 2022 van de NBA en benadrukte dat leden en maatschappij in deze onzekere tijd moeten kunnen steunen op een "degelijke, robuuste beroepsorganisatie". De NBA wil "hand in hand met de leden" verder werken aan de ontwikkeling van het beroep en daarbij veel aandacht geven aan het delen van kennis. Prominente thema's op de agenda zijn de rol van de accountant rondom duurzaamheidsinformatie, bij continuïteitsvraagstukken en fraude.

Ledenvergadering_13december2021_0002_900x590.jpg

Nieuwe taken voor de NBA liggen er door de aanwijsbevoegdheid en de inzet van kwaliteitsindicatoren (AQI's). Maar ook de mkb-praktijk mag rekenen op de NBA. De opzet van een nieuw onderzoekscentrum voor het mkb past daarbij. Verder kijkt de beroepsorganisatie naar de totstandkoming van de regelgeving en wordt geïnvesteerd in een datagestuurde organisatie. Voor komend jaar zijn er meer dan twintig vacatures bij de NBA te vervullen, aldus Wammes.  

Afscheid

Bij de overdracht van het voorzitterschap werd waardering uitgesproken voor scheidend voorzitter Marco van der Vegte. Onder zijn regie heeft het beroep veranderingen doorgemaakt en komt het vaker positief in het nieuws, zoals recent nog bij de jongste rapportage door de AFM. Van der Vegte werd getypeerd als een authentieke, integere voorzitter met een rechte rug.

Ledenvergadering_13december2021_0004_900x590.jpg

Hij kreeg via videoboodschappen vriendelijke woorden mee van SRA-voorzitter Diana Clement en van de 'Busy Season Talks-familie', die hem verrastte met een illustratie op maat van 'tekenend accountant' Ferry Timp.

De vergadering stond ook stil bij het afscheid van bestuurssecretaris Frans van Schaik, na een dienstverband van 37 jaar bij achtereenvolgens NOvAA en NBA.

Ledenvergadering_13december2021_0005_900x590.jpg

Een zichtbaar geëmotioneerde Van Schaik dankte de vergadering voor de uitgesproken waardering voor zijn jarenlange rol. Terugkijkend stelde hij dat kwaliteit en zorg voor een goede beroepsuitoefening als rode draad door het handelen van de NBA en het beroep heeft gelopen. "Ik denk dat die prioriteit de juiste keus van het bestuur is geweest", aldus Van Schaik, die vertrouwen had in een goede toekomst voor het beroep. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.