Nieuws

NBA haalt eigen diversiteits doelstellingen

De NBA haalt inmiddels de norm dat het eigen bestuur, de commissies en werkgroepen voor ten minste dertig procent uit vrouwen moeten bestaan.

Tijdens de jongste ledenvergadering van de NBA werd het kort gememoreerd: de huidige samenstelling van het NBA-bestuur, waarin naast voorzitter Kris Douma nu zes vrouwen zitting hebben, voldoet niet aan de norm van 'ten minste dertig procent vrouwen én ten minste dertig procent mannen'. In juni 2022, als de opvolging van vice-voorzitter Esther van der Vleuten op de rol staat, wil de NBA dat weer corrigeren.

Binnen alle NBA-gremia samen is het percentage vrouwen sinds 2019 gestegen van 28 naar dertig procent. Binnen het MT van de NBA is dat vijftig procent en bij het bestuur dus zelfs even meer dan tachtig procent. Bij de NBA Young Profs is een derde vrouw. Dat blijkt uit een dit najaar opgesteld overzicht.

In de zomer van 2021 publiceerde de NBA een formeel standpunt, waarin wordt gesteld dat meer inclusie en diversiteit bij bedrijven, accountantsorganisaties en de eigen organisatie "fair, noodzakelijk, logisch en slim" is.

Het percentage vrouwelijke leden van de NBA stijgt jaarlijks langzaam; inmiddels is 23 procent van de ruim 22 duizend leden vrouw. Bij de jongere leden (tot dertig jaar) is dat al 41 procent. De NBA zet samen met leden en kantoren projecten op om diversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld via de community Inclusie en Diversiteit.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.