Nieuws

Webinar Tozo-regeling: 'coulant omgaan met twijfelgevallen'

Accountants en gemeenten moeten bij toetsing van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) "in de geest van de Tozo" controleren en coulant omgaan met twijfelgevallen.

Dat benadrukte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de start van twee webinars over de Tozo-regeling. De webinars werden op 3 en 5 maart georganiseerd door de NBA, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), SZW en de gemeente Rotterdam.

Ook de Tozo-regeling is in maart 2020 onder zeer hoge druk tot stand gekomen, stelde Koolmees. Door gemeenten is daarbij een "ongekende prestatie" geleverd, waarvoor bekende procedures aan de kant moesten worden gezet. Alles destijds met het idee dat het voor drie maanden zou zijn, maar inmiddels is ook de Tozo-regeling weer verlengd tot 1 juli aanstaande. Accountants en gemeenten moeten elkaar rondom de regeling blijven opzoeken en proberen er samen uit te komen, aldus de minister. "Moedig voorwaarts!"

Webinar

Het webinar was zowel gericht op betrokkenen bij gemeenten, als op accountants en adviseurs. Behandeling van de Tozo-regeling werd gedaan vanuit de verantwoordingskant, de controle en op basis van praktijkvoorbeelden. Dagvoorzitter was Vincent van Arkel, concerncontroller gemeente Amersfoort en lid commissie Financiën van de VNG.

Marianne van Kimmenade (NBA) gaf aan dat de beroepsorganisatie, in een team met gemeente-accountants, regelmatig overleg voert met het ministerie van SZW over openstaande punten rondom de Tozo-regeling. De aanpak voor gemeenten en accountants is vergelijkbaar als bij de uitvoering en toetsing van de participatiewet, waaruit de Tozo is ontstaan. Ook zij benadrukte dat het zaak is voor accountants en gemeenten om coulant te handelen bij toepassing van de Tozo-regeling en praktijkgevallen "pragmatisch" op te lossen.

Van Kimmenade ging ook in op het 'M&O-beleid' (misbruik en oneigenlijk gebruik), een belangrijk aspect bij de Tozo-regeling. Het gaat om een nieuwe, incidentele regeling, voor een nieuwe doelgroep. Ze riep gemeenten daarom op specifiek voor de Tozo M&O-beleid te maken en daarnaar te handelen, zodat de accountant hierover ook kan rapporteren.

Het webinar 'Tozo-verantwoording uit de praktijk gegrepen' is terug te kijken via het YouTube-kanaal van de NBA. Ook zijn na afloop de vragen en antwoorden uit het webinar gepubliceerd op de NBA-website. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.