Nieuws

Pheijffer: 'Accountants hebben moeite om duidelijke taal te spreken'

Accountants kunnen reputatieschade beperken als ze meteen duidelijke taal spreken, als evidente fouten worden erkend en schade wordt vergoed. Maar ook rondom accon avm wordt weer een "mistgordijn" opgeworpen, meent Marcel Pheijffer.

In zijn column in het FD stelt Pheijffer dat accountants graag wijzen op de "verwachtingskloof", zodra er met een jaarrekening iets misgaat "en er met de vinger naar de accountant wordt gewezen". Die belooft dan vaak om duidelijker te communiceren, maar in de praktijk hebben accountants "moeite om duidelijke taal te spreken", wat bij de kwestie rondom accon avm weer wordt bevestigd, aldus de hoogleraar. "Een beschamende kwestie, omdat de omzet, het resultaat, het onderhanden werk en het eigen vermogen over het boekjaar 2019 fors neerwaarts moesten worden bijgesteld."

De accon-casus roept vragen op "die om antwoorden schreeuwen", meent Pheijffer; zowel waar het gaat om de rol van het bestuur en de commissarissen van accon, als ten aanzien van controlerend accountant Mazars. "De antwoorden zou je in de opnieuw opgestelde jaarrekening 2020 mogen verwachten. Maar niets is minder waar: accon avm werpt een mistgordijn op."

Fouten of fraude

In de jaarrekening wordt slechts gesproken over 'fouten', 'onjuistheden' en 'onregelmatigheden', betoogt Pheijffer. "Angstvallig vermijdt het bestuur van accon avm hier het woord 'fraude'. Woorden als 'onregelmatigheden' en 'manipuleren' wijzen echter wel degelijk in de richting van frauduleus handelen."

Ook controlerend accountant Mazars schenkt in de controleverklaring "geen klare wijn", maar verwijst slechts naar de pagina's waarop accon spreekt over 'foutherstel' en 'onjuistheden', aldus Pheijffer. Ervaren forensisch accountant Peter Schimmel moet nu meer duidelijkheid gaan bieden over wat er is gebeurd.

Pheijffer vindt het ook storend dat interim-topman Theo de Vries van accon avm in een interview met vaksite AccountancyVanmorgen meer duidelijkheid verschaft over de 'manipulaties' dan in het eigen jaarverslag van het kantoor. "Dat is immers het document waarmee de accountantsorganisatie hoort te communiceren en waarmee verantwoording behoort te worden afgelegd."

Goodwill

Ten slotte is Pheijffer kritisch over de meer dan 38 miljoen euro aan goodwill op de balans van accon avm. "Bankiers weten dat goodwill niet meer is dan ingeschat toekomstgeluk. Het grootste probleem in het jaarverslag is dan ook niet de vraag of er sprake was van fraude of fouten. De grootste vraag is waarop de winstverwachtingen van accon avm en de goodwillwaardering zijn gebaseerd."

Die vraag wordt in het jaarverslag echter niet duidelijk beantwoord en ook niet in het genoemde interview met bestuursvoorzitter De Vries, die daarin ondanks de miljoenenverliezen aangeeft dat die waardering "goed" is. "Tsja, zo lust ik er nog wel een paar", aldus Pheijffer.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.