Nieuws

Accon avm leidt miljoenenverlies over 2020 en wordt mogelijk overgenomen

Accountantskantoor accon avm heeft in 2020 een nettoverlies geleden van € 6,6 miljoen. Vorige maand kwam het kantoor in het nieuws vanwege onregelmatigheden in de eigen jaarrekening. Het bestuur van accon avm onderzoekt mogelijkheden voor een fusie of overname door een andere marktpartij. Flynth is met accon in gesprek.

Het kantoor heeft ook de cijfers over 2019 fors moeten bijstellen: na foutherstel is het resultaat over 2019 een verlies van € 6,4 miljoen, waar eerder een kleine winst van € 0,5 miljoen werd gerapporteerd. Een en ander blijkt uit het jaarverslag van accon avm over 2020, dat op 24 december is gepubliceerd.

Het eigen vermogen per 1 januari 2020 is inmiddels bijgesteld van € 25,1 miljoen tot € 11,8 miljoen. “Dit is het resultaat van het verlies in 2019 en het toegepaste foutherstel dat betrekking heeft op fouten vanaf het boekjaar 2015”, aldus het jaarverslag. Eind 2020 bedroeg het eigen vermogen nog € 5,2 miljoen, als gevolg van het verlies in 2020 van € 6,6 miljoen.

De omzet over 2020 bedroeg € 80,1 miljoen. Als gevolg van het toepaste foutherstel is ook de omzet over 2019 in de jaarrekening 2020 naar beneden bijgesteld tot € 82,8 miljoen. Dat was in de jaarrekening 2019 eerder € 90,3 miljoen. Accon avm is qua omvang momenteel het tiende accountantskantoor in Nederland.

Materiële correcties

Volgens het bestuur van accon avm werd de deponering van de jaarrekening 2020 eerder dit jaar (in juni) “aangehouden in verband met gesignaleerde onregelmatigheden”. Controlerend accountant Mazars trok de al afgegeven goedkeurende controleverklaring bij de jaarcijfers over 2020 ook weer in. Nader onderzoek leidde sindsdien tot “materiële correcties en foutherstel” in de jaarrekening 2020. Mede door eenmalige kosten om in 2022 kostenbesparingen te kunnen realiseren zal accon avm ook 2021 met een verlies afsluiten.

“Juist een accountantsorganisatie als accon avm moet tijdig over een accurate jaarrekening beschikken en het is betreurenswaardig dat wij daarin niet zijn geslaagd. We hebben maatregelen genomen om de winstgevendheid te verbeteren, zodat wij in 2022 weer zwarte cijfers kunnen schrijven”, schrijft interim bestuursvoorzitter Theo de Vries op de website van het kantoor.

Huisbankier ING heeft accon avm onder bijzonder beheer geplaatst en de kredietfaciliteit voor het kantoor aangepast. De kredietbehoefte van accon avm wordt op maandbasis gevolgd en ING garandeert de kredietfaciliteit “onder voorwaarden” tot april 2022.

Overname door Flynth?

Het bestuur verwacht dat het reorganisatie- en herstructureringsplan van accon avm genoeg is om aan toekomstige verplichtingen te voldoen, aldus het jaarverslag. “Tegelijkertijd verkent de Raad van Bestuur de mogelijkheden om - via een fusie of overname - samen te gaan met een andere accountantsorganisatie.” Volgens het bestuur is sprake van “een onzekerheid van materieel belang” over de continuïteit van het kantoor.

Het FD meldt dat Flynth, in omzet momenteel het zesde kantoor van Nederland, in gesprek zou zijn met accon avm. Op de website van Flynth wordt bevestigd dat het kantoor "in constructieve en exclusieve onderhandelingen" is met accon over een overname. "Voor Flynth past een mogelijke overname van accon avm in haar strategie en ambities", aldus het kantoor. Beide kantoren hebben hun roots in de dienstverlening aan de agrarische sector. "Ook het landelijke netwerk van locaties in Nederland sluit goed op elkaar aan."

Eind november maakt accon avm voor het eerst melding van de geconstateerde onregelmatigheden. Ceo Guus Delger bleek geschorst en werd door het huidige bestuur verantwoordelijk gehouden voor de situatie. Delger zelf noemde berichtgeving over mogelijke boekhoudfraude bij accon avm "feitelijk onjuist".

Jaarverslag 2020 accon avm groep BV

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.