Nieuws

KPMG: 'Vergelijking Nederlandse bedrijfsinspanningen klimaat nauwelijks mogelijk'

De manier waarop beursgenoteerde ondernemingen verslag doen over het deel van hun bedrijfsactiviteiten dat invloed heeft op het klimaat loopt sterk uiteen. Daarmee is vergelijking van Nederlandse bedrijfsinspanningen voor het klimaat nauwelijks mogelijk.

Dat blijkt uit het KPMG rapport 'Setting the baseline towards transparency' waarin voor het eerst beursgenoteerde bedrijven langs de meetlat zijn gelegd van de in juli 2020 ingevoerde Europese taxonomie wet- en regelgeving waar deze organisaties aan moeten voldoen.

Het merendeel van de beursgenoteerde ondernemingen in Nederland geeft inzicht in het deel van hun bedrijfsactiviteiten dat grote invloed heeft op het klimaat. Volgens de Europese taxonomieregelgeving moeten deze bedrijven dit volgens dezelfde groene taal classificeren. Echter, de manier waarop dat gebeurt, loopt volgens KPMG sterk uiteen, wat het vergelijken van de inspanningen van de bedrijven bijna onmogelijk maakt.

Afgelopen jaar moesten grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voor het eerst een EU-taxonomie klimaatrapportage publiceren. Het gaat om rapportage over bedrijfsactiviteiten die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan klimaatbescherming of aanpassing aan klimaatverandering, zoals het verduurzamen van gebouwen, investeringen in duurzame energie-opwekking en het opleiden van boeren om hun gewassen te beschermen tegen klimaatverandering.  

Kwaliteit

Veertien van de 34 onderzochte beursgenoteerde ondernemingen realiseren een deel van hun omzet met potentieel klimaatvriendelijke activiteiten volgens de taxonomieverordening. 23 bedrijven doen investeringen in dit domein. Tegelijkertijd geeft een derde van de bedrijven in hun jaarverslagen niet expliciet aan welke activiteiten onder de taxonomieregelgeving vallen. Vijftien bedrijven gebruiken de terminologie uit de verordening. De overige organisaties geven een eigen invulling aan hun taxonomieverslaglegging. Slechts zes bedrijven rapporteren specifiek aan welke milieudoelstelling wordt bijgedragen.

Ook de lengte van de taxonomierapportages varieert aanzienlijk. Van 241 woorden tot meer dan drieduizend woorden. "Dat is overigens geen indicatie voor de kwaliteit van de verslaglegging omdat bedrijven eveneens beschrijven wat de EU-taxonomie betekent zonder uitgebreid inzicht te geven in de resultaten. Tevens ontbreekt vaak de toelichting op de berekening van de resultaten", aldus KPMG.

Behoefte aan meer duidelijkheid

Wat de onderzoekers verder opvalt, is dat het merendeel van de beursgenoteerde bedrijven geen relatie legt tussen de EU-taxonomierapportages en hun Environmental, Social & Governance (ESG) strategie op weg naar een volledig duurzame bedrijfsoperatie. Slechts zeven van de 34 ondernemingen beschrijven in hun jaarverslag hoe inspanningen op het vlak van duurzaamheid aansluiten op de regelgeving. KPMG: "Daarmee lijkt voldoen aan wet- en regelgeving vooralsnog de belangrijkste drijfveer voor de taxonomierapportages."

Gijs de Graaff, director Accounting Advies bij KPMG, concludeert dat de kersverse Europese taxonomieverordening voor veel bedrijven nog lastig te implementeren is. "De wil om langs de lijnen van de groene taal te rapporteren, is aanwezig. Tegelijkertijd is de zoektocht naar de juiste gegevens en het interpreteren van de wet- en regelgeving voor veel organisaties nog een flinke uitdaging. Dat zorgt ervoor, dat ieder bedrijf een eigen invulling geeft aan de EU-taxonomie. Daarmee is vergelijking van de inspanningen voor het klimaat onder beursgenoteerde bedrijven nauwelijks nog mogelijk. Er is grote behoefte aan meer duidelijkheid zodat de EU-taxonomie een effectief instrument wordt voor het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan klimaatbescherming."

Taxonomie

De EU-taxonomieregelgeving is in het leven geroepen om de transitie naar een klimaatneutraal Europa te ondersteunen door meer kapitaal naar duurzame activiteiten te laten stromen. De verordening moet voor meer transparantie zorgen over duurzame bedrijfsinvesteringen om zowel greenwashing te voorkomen als de samenleving betrouwbaar inzicht te geven in de omvang van duurzame activiteiten als onderdeel van omzet, kapitaal- en operationele uitgaven van ondernemingen.

Beursgenoteerde bedrijven met meer dan vijfhonderd medewerkers moeten aangeven welk deel van hun activiteiten bijdraagt aan het voorkomen van of aanpassen aan klimaatverandering. Deze Europese regelgeving is in juli 2020 van kracht gegaan en wordt voortdurend uitgebreid. Zo moet vanaf volgend jaar toegevoegd worden welk deel van de inspanningen de circulaire economie bevordert, vervuiling voorkomt of biodiversiteit beschermt en herstelt. Het duurzaam gebruik en bescherming van water en andere maritieme bronnen wordt dan eveneens meegenomen in de taxonomieverordening.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.