Nieuws

Mazars en Value8 beëindigen geschil

Beursfonds Value8 en controlerend accountant Mazars hebben besloten de lopende rechtszaak tussen beide partijen in hoger beroep te stoppen.

Volgens een korte verklaring van Mazars en Value8 is "in goed onderling overleg" gekomen tot een "voor beide partijen passende regeling", in afwijking van een eerder gewezen uitspraak door de rechtbank.

Onderdeel van de regeling is een vergoeding voor door Mazars verrichte werkzaamheden rondom de controle van de jaarrekening 2016 van Value8. Mazars claimde aan meerwerk eerder ruim het viervoudige van het bedrag waarvoor eerder de controle-opdracht was aangenomen. Value8 stapte daarop naar de rechter, die besliste in het voordeel van het beursfonds.

Ook wordt een kwestie bijgelegd rond een vermeende schending van de geheimhouding, in een brief van Mazars aan beleggersorganisatie VEB van medio september 2017. "Partijen trekken hun verwijten over en weer in. Met deze overeenkomst beëindigen Mazars en Value8 hun langlopende geschil", aldus de verklaring.

Opspraak

Value8 raakte in 2017 in opspraak doordat het beursfonds veel te laat was met het publiceren van een jaarrekening met goedkeurende verklaring over 2016. Dat had te maken met problemen bij een dochterbedrijf van Value8, dat via de Panama Papers in opspraak raakte door mogelijk meewerken aan belastingontduiking en witwaspraktijken.

De controlerend accountant van Mazars wilde de jaarrekening pas tekenen als hij over alle relevante informatie kon beschikken. Uiteindelijk publiceerde Value8 pas eind november 2017 de jaarrekening 2016, met een veel groter verlies dan eerder gemeld.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.