Nieuws

Ook veel accountantskantoren moeten NOW1-voorschot terugbetalen

Veel accountantskantoren moeten het voorgeschoten subsidiebedrag van de eerste NOW-periode (NOW1) terugbetalen, of hebben dit inmiddels vrijwillig gedaan. Het gaat daarbij soms om tienduizenden euro's.

Uit het openbare register, waarin alle bedrijfsnamen staan van de NOW1-aanvragers, blijkt dat ook veel accountantskantoren uiteindelijk geen recht hadden op het verstrekte voorschot. Als er bij het vastgestelde subsidiebedrag €0 staat in het register, betekent dit dat de subsidie wél is vastgesteld, maar op nul euro. Dit betekent dat het gehele voorschot moet worden terugbetaald.

Een zoekopdracht in het register op 'accountan', waarmee alle bedrijfsnamen waarin het woord 'accountant' of 'accountancy' in voorkomt verschijnen, levert 51 resultaten op. Er zijn uiteraard ook veel accountantskantoren die het woord 'accountant' of 'accountancy' niet in de bedrijfsnaam hebben. Op de top-20 accountantskantoren na, zijn die voor deze steekproef buiten beschouwing gelaten.

Uitschieters

De 51 kantoren ontvingen samen een voorschot van ruim 1,2 miljoen euro. Daarvan moet ruim € 440.000 worden terugbetaald, oftewel zo'n 43 procent. Slechts 12 van de 51 gevonden kantoren mogen na de definitieve berekening het voorschot houden, of ontvangen meer subsidie dan is aangevraagd.

Bij de kantoren die (een deel van) hun voorschot moeten terugbetalen zitten flinke uitschieters, zoals een kantoor uit Capelle aan de IJssel dat 93.957 euro aanvroeg en uiteindelijk recht had op nul euro. In totaal vijftien kantoren vroegen elk meer aan dan tienduizend euro NOW aan en kregen bij de definitieve berekening geen subsidie. Geen van de top 20 accountantskantoren in Nederland heeft NOW-subsidie aangevraagd voor de NOW1-periode, die liep van 1 maart tot 31 mei 2020.

Redenen

De redenen dat het subsidiebedrag op €0 staat, zijn divers. Er kan sprake zijn van minder dan twintig procent omzetverlies, de ondergrens om in aanmerking te komen voor NOW. Ook kan de loonsom dusdanig gedaald zijn dat de werkgever geen recht meer heeft op NOW. Daarnaast hebben werkgevers om uiteenlopende redenen vrijwillig afgezien van de subsidie.

Voor een aantal sectoren geldt dat er andere subsidies beschikbaar kwamen, die geen samenloop met NOW toestaan. Ook kan het zijn dat de subsidie op nihil is vastgesteld omdat, ondanks herhaaldelijke oproepen, geen aanvraag tot vaststelling is gedaan in de periode dat het loket daarvoor open was. Wanneer er een streepje (-) achter een bedrijfsnaam staat, betekent dit dat het definitieve bedrag nog niet is berekend. Bij vijf accountantskantoren moet de definitieve afrekening nog worden vastgesteld.

Totaal 2,3 miljard

Op 23 juni werd ook bekend dat er na de definitieve berekening in totaal 2,3 miljard euro aan NOW-geld wordt teruggevorderd door uitkeringsinstantie UWV. Van de 139.500 werkgevers die een voorschot ontvingen tussen maart en mei 2020, krijgen er 90 duizend (71 procent) een terugvordering.

UWV stelt dat de voorwaarden voor het terugbetalen van NOW-gelden ruim zijn. Bijna 36 duizend werkgevers krijgen juist meer NOW-geld, in totaal 455 miljoen euro.

Register eerste aanvraagperiode NOW (NOW1)

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.