Nieuws

Hoogleraren: CSRD-richtlijn is risico en kans voor accountant

Door implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) neemt het aantal jaarverslagen met een duurzaamheidsrapportage sterk toe en wordt controle verplicht. Daarbij moet de accountant meer steunen op andere specialisten. Voor het accountantsberoep zelf is de grens van kennisintensiteit bereikt.

Dat stellen Nyenrode-hoogleraren Lineke Sneller en Ruud Vergoossen in een opiniebijdrage in het FD. De CSRD, onderdeel van de European Green Deal, maakt dat met name beursfondsen en ondernemingen vanaf 250 werknemers moeten rapporteren over milieu-, sociale en governance-aspecten van hun bedrijfsvoering. Die verplichting wordt vanaf 2024 in fasen ingevoerd en heeft in Nederland gevolgen voor zo'n 3.500 ondernemingen.

Duurzaamheidsinformatie moet dan worden gecontroleerd door een accountant of andere onafhankelijke assurance-dienstverlener en voorzien van een verklaring. Dat betekent een flinke uitbreiding van de accountantsopleiding.

Grens bereikt

"Waar de regelgeving voor financiële verslaggeving is uitgedijd, en IT, juridische zaken, risicomanagement en actuariaat steeds meer kennis van de accountant zijn gaan vragen, zal nu een nieuw vakgebied duurzaamheidsrapportage toegevoegd worden", aldus Sneller en Vergoossen in het FD. "De vraag is in hoeverre je zo'n toenemende hoeveelheid specialistische kennis mag verwachten van individuele accountants."

Volgens beide hoogleraren is de grens van kennisintensiteit voor het beroep bereikt. Daarom is het positief dat de CSRD de mogelijkheid openlaat voor een (nieuwe) beroepsgroep van duurzaamheidaccountants. "In onze ogen moet de accountant bij de controle meer dan nu gaan steunen op het werk van andere specialisten. De accountant moet wel de samenhang bewaken en moet het overkoepelend oordeel kunnen geven."

Beroep verandert

Gezien de krappe arbeidsmarkt wordt het sowieso niet eenvoudig om mensen op te leiden en het extra werk uit te voeren, denken Sneller en Vergoossen. "Wij zijn blij dat de controles over meerdere beroepsgroepen gespreid kunnen gaan worden, maar voorzien dat de toename van het werk tot druk op de kwaliteit van de controles zou kunnen leiden."

De CSRD-wetgeving zal "hoe dan ook" het accountantsberoep veranderen, menen de twee hoogleraren. De accountantsverklaring ontwikkelt zich van alleen terugkijken op financiële prestaties naar ook vooruitblikken op aspecten als duurzaamheid, sociaal functioneren en governance. "Door deze verbreding kan het accountantsberoep aan relevantie winnen en kunnen accountants hun rol als 'vertrouwenspersoon van het maatschappelijke verkeer' meer dan ooit waarmaken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.