Nieuws

Pheijffer: Handreiking 1118 is 'met de handrem erop' geschreven

De nieuwe NBA Handreiking 1118 over het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering is “met de handrem erop” geschreven. Of de handreiking een stap vooruit wordt, moet de praktijk uitwijzen, aldus hoogleraar Marcel Pheijffer in zijn column in het FD.

Pheijffer stelt in zijn column dat in de oude versie van de handreiking uit 2018 ook al was geregeld dat de accountant zijn werkzaamheden in de AvA mocht toelichten. “Maar in de praktijk leidde dat veelal tot obligate praatjes, het gebruik van accountantsjargon en verwijzingen naar teksten en vindplaatsen in het jaarverslag.”

Aandeelhouders moesten het echte nieuws horen van bestuurders of commissarissen, was het idee. De accountant zou anders de geheimhoudingsplicht schenden. Op basis van de nieuwe versie van de handreiking moet de accountant transparanter kunnen zijn over de controlebevindingen en ook vragen kunnen beantwoorden over onder meer kernpunten in de controle, toegepaste materialiteit, de groepscontrole en onderwerpen zoals fraude en continuïteit, aldus Pheijffer.

Handrem

In theorie is de nieuwe handreiking daarmee een stap vooruit, maar of dat in de praktijk ook zo uitpakt, is nog maar de vraag. "Wie de handreiking leest, ziet dat deze met de handrem erop is geschreven", stelt hij. Want de accountant moet vooraf overleggen met het bestuur en de commissarissen over onderwerpen die hij wil presenteren en bespreken en daarvoor toestemming krijgen. "Daarmee ligt de regie niet bij de accountant maar bij de gecontroleerde onderneming, hetgeen haaks staat op de onafhankelijke positie die deze behoort in te nemen. Een accountant is immers geen klerk van de onderneming."

Pheijffer vindt het zorgelijk dat ondernemingen via VNO-NCW en de VEUO niet erg enthousiast op de nieuwe handreiking reageren. Die partijen stellen dat de regie door hen gevoerd moet worden en niet door de accountant, die 'geen materiële informatie' in de aandeelhoudersvergadering zou mogen verstrekken.

De praktijk moet volgens hem gaan uitwijzen of accountants straks in de AvA waardevolle antwoorden kunnen geven op vragen over zaken als waarderingen, toekomstprognoses, beheersing van frauderisico’s of duurzaamheidsdoelstellingen. "Eerst zien en dan pas geloven!", aldus Pheijffer.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.