Nieuws

NBA kiest Steef Visser als nieuw bestuurslid

De ledenvergadering van de NBA heeft Steef Visser gekozen tot nieuw lid van het NBA-bestuur. Ook stemde de vergadering in met de benoeming van Carla Slotema-Tesser tot plaatsvervangend voorzitter.

Ga direct naar de videoregistratie van de ledenvergadering

Voorzitter Kris Douma ging bij de opening van de ledenvergadering in op enkele actuele kwesties in het beroep, zoals het recente AFM-rapport over frauderisico's en de 'Portugalroute' voor het vinden van een oob-accountantsorganisatie.

Er zijn nog altijd stappen te zetten, aldus Douma, maar de verandering wordt nu in hoge mate gedreven vanuit het beroep zelf. "De sector laat zien dat ze zelf verantwoordelijkheid neemt om de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen."

Nieuw bestuurslid

In de warme Prodentfabriek in Amersfoort brachten in totaal 223 stemgerechtigde leden (inclusief volmachten) hun stem uit. Steef Visser (1959) werd met 96 procent van de stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid. Visser is sinds 1979 werkzaam in de openbare accountantspraktijk en oprichter van Visser & Visser, waarvan hij tot eind 2022 bestuursvoorzitter was. Momenteel geeft hij leiding aan de verdere uitbouw van de accountantsactiviteiten van dit kantoor.

Steef Visser was daarnaast eerder voorzitter van de Commissie MKB van de NBA en heeft in die rol de invloed en betekenis van de mkb-accountant binnen de NBA duidelijker geprofileerd. "Geen enkele accountant mag het gevoel hebben dat de NBA er niet voor hem of haar is", aldus Visser tijdens de vergadering.

Plaatsvervangend voorzitter

Carla Slotema-Tesser  (1978), die door de ledenvergadering werd gekozen tot plaatsvervangend voorzitter, is directeur van de gemeentelijke accountantsorganisatie van Den Haag (GAD). Sinds december 2021 is zij lid van het NBA-bestuur. Binnen het bestuur is zij voorzitter van de Audit en Risk Commissie en portefeuillehouder van het thema Maatschappelijke relevantie en het thema Onomstreden kwaliteit (inclusief regelgeving).

Ook is Slotema lid van het bestuur van de ledengroep interne en overheidsaccountants (LIO), bestuurslid van het samenwerkingsverband Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA) en bestuurslid van het stagebureau Rijksoverheid.

Bestuurslid Ingrid Hems, die eerder plaatsvervangend voorzitter was, heeft het NBA-bestuur conform het aftredingsrooster verlaten. 

Drie Loftrompetten

Ook de jaarrekening van de NBA werd door de vergadering vastgesteld, waarbij er een compliment uit de zaal was voor de inzichtelijkheid van het jaarrapport. De ledenvergadering stemde daarnaast in met de benoeming van de eigen controlerend accountant van de NBA en de plaatsvervangend accountant.

Ook stemde de vergadering in met een reeks ontwerpverordeningen. Het bestuur nam daarbij een aantal amendementen van John Weerdenburg bij de ontwerp-verordening over kwaliteitsbeoordelingen over. 

Tijdens de vergadering werd aan de leden Nancy Kamp-Roelands, Martin Hoogendoorn en Frans van der Wel de Loftrompet uitgereikt, vanwege hun grote inzet voor het Nederlandse accountantsberoep. "Een Loftrompet voor de wetenschap", aldus voorzitter Kris Douma.

Vertrekkend directeur

Ten slotte nam Berry Wammes als vertrekkend algemeen directeur van de NBA afscheid van de ledenvergadering. Hij wordt per 1 september opgevolgd door Liane Vlaskamp. Wammes gaat zich vanaf dit najaar binnen de NBA richten op kennisdeling en kennisontwikkeling. Hij heeft naar eigen zeggen zeker dertig ledenvergaderingen bijgewoond, negen voorzitters meegemaakt en drie wetgevingsrondes, sinds zijn komst naar de beroepsorganisatie in 2003. 

Wammes dankte de vele loyale leden, maar ook de kritische leden "die zeggen waar het op staat, dat voorkomt dat we elkaar op de schouders kloppen". Volgens hem is de NBA anno nu "een vitale beroepsorganisatie die tegen een stootje kan en met gezag spreekt". Hij wenste zijn opvolgster, het bestuur en het beroep "veel kracht en wijsheid toe voor de toekomst".

De volgende ledenvergadering van de NBA wordt gehouden op 11 december 2023.  De ledenvergadering van 12 juni is terug te kijken via het YouTube-kanaal van de NBA.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.