Nieuws

Liane Vlaskamp volgt Berry Wammes op als algemeen directeur NBA

Liane Vlaskamp wordt per 1 september 2023 de nieuwe algemeen directeur van de NBA. Zij volgt dan de huidige directeur Berry Wammes op, die eerder heeft aangegeven een andere rol binnen de NBA te willen vervullen.

Liane Vlaskamp is 56 jaar en sinds februari 2019 algemeen directeur Particulieren bij de Belastingdienst. Zij is registeraccountant en werkte onder meer als controlerend accountant, IT-auditor en accountant in business.

Foto: Liane Vlaskamp

Volgens NBA-bestuurslid Ingrid Hems, voorzitter van de selectiecommissie, is Vlaskamp "een all-round accountant, die veel verschillende facetten van het beroep kent. Ze heeft ervaring met het leiden van grote complexe organisaties en is daarom de beste kandidaat voor de NBA".

Bestendigen en verbeteren

"De NBA is een prachtige en relevante organisatie", zegt Liane Vlaskamp zelf. "Ik zie er naar uit om bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van het beroep. De afgelopen jaren zijn er al grote stappen gemaakt; dat bestendigen is belangrijk en verbeteren is natuurlijk nooit af."

Volgens Vlaskamp spelen accountants een grote rol in het maatschappelijk en economisch verkeer. "De NBA faciliteert en ondersteunt hen daarbij. Daaraan bij te mogen dragen is een geweldige kans, die ik graag aan ga."

Kennisdeling

Berry Wammes (1958) gaf in het najaar van 2022 bij het bestuur van de NBA aan op afzienbare termijn te willen stoppen met zijn functie als algemeen directeur, maar nog wel actief te willen blijven binnen de beroepsorganisatie.

Hij trad in 2003 in dienst bij het toenmalige NIVRA, als hoofd Public Affairs & Ledenservice. In 2009 volgde zijn benoeming tot algemeen directeur NIVRA, als eerste niet-accountant. Na de fusie tussen NIVRA en NOvAA werd Wammes directeur van de NBA.

"Het bestuur is Berry Wammes veel dank verschuldigd voor wat hij jarenlang voor de beroepsorganisatie heeft betekend. Hij zal zich in zijn nieuwe rol gaan bezighouden met kennisdeling en kennisontwikkeling binnen het beroep", aldus NBA-voorzitter Kris Douma. "Wij zien ook uit naar de komst van Liane Vlaskamp en hebben veel vertrouwen dat zij zal bijdragen aan een goede samenwerking tussen directie en bestuur."

Tweehoofdige directie

Het bestuur van de NBA besloot eerder, vanwege de veranderingen waarvoor de NBA en de sector staan, weer een tweehoofdige directie te benoemen. De directie zal straks bestaan uit een algemeen directeur en een operationeel directeur. Bij de werving van de nieuwe operationeel directeur zal Liane Vlaskamp ook worden betrokken.

De NBA maakte eerder bekend in de zomer van 2023 naar Hoofddorp te verhuizen. Die verhuizing zal op 1 september, als Vlaskamp als algemeen directeur begint, zijn afgerond.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.