Nieuws

VEB heeft bedenkingen bij benoeming accountant CFA door Value8

De aanstelling van het Portugese accountantskantoor CFA als accountant van Value8 "kan niet door de beugel". Dat stelt beleggersorganisatie VEB in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van Value8 op 30 juni.

Volgens de VEB beroept investeringsmaatschappij Value8 zich op een eerder van de aandeelhouders gekregen machtiging, maar dat is niet in lijn met de regels. De Europese regelgeving (Audit Verordening) en de Nederlandse wet schrijven voor dat het aan de aandeelhoudersvergadering is om de opdracht voor de controle van de jaarrekening aan een bepaald accountantskantoor te verlenen, aldus de beleggersorganisatie. "Die bevoegdheid kan de ava niet via een machtiging 'weggeven' aan de commissarissen van een beursonderneming."

De investeringsmaatschappij gaat "met een bocht om de ava heen", zo stelt de VEB. Aandeelhouders hebben hun wettelijke bevoegdheid tot aanstelling van de controleopdracht aan Cravo, Fortes, Antão & Associados (CFA) niet kunnen gebruiken. "Om die reden is de benoeming volgens de VEB niet rechtsgeldig", aldus de beleggersorganisatie.

Te laat

Volgens de VEB kwam de bekendmaking van CFA als nieuwe accountant ook later dan officieel had gemoeten. "Vermoedelijk heeft Value8 om die reden voor de komende ava ook een stempunt opgenomen om de benoeming van CFA als accountant voor 2022 te bevestigen."

De VEB heeft Value8 in aanloop naar de ava per brief op de hoogte gesteld van haar bedenkingen. Het beursfonds organiseert op 30 juni de jaarlijkse ava en vraagt daarbij ook instemming van de aandeelhouders bij de jaarcijfers en de benoeming van CFA als accountant voor het lopende boekjaar 2023.

Op 21 juni maakte Value8 bekend dat de controle van de jaarrekening over 2022 was afgerond. De jaarcijfers waren daags ervoor door de Nederlandse accountant Johan Visch, namens het Portugese kantoor CFA, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Geen vraag voorgelegd

Value8-bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries stelde bij die bekendmaking zowel aan de NBA als aan de Accountantskamer te hebben gevraagd of een eerdere tuchtrechtelijke sanctie van Visch een belemmering zou vormen om de jaarrekeningcontrole bij Value8 te doen.

Volgens De Vries zouden beide instanties hebben aangegeven dat er "geen enkel beletsel" was voor de betrokken accountant om zijn werkzaamheden te verrichten. Accountantskamer-voorzitter Sandra Schreuder geeft echter tegenover Accountant.nl en in een eigen bericht op LinkedIn aan dat die bewering "pertinent onjuist" is. "Er is ons geen vraag voorgelegd door Value8 in deze kwestie", aldus Schreuder, die De Vries heeft gevraagd zijn statement hierover op de website van Value8 aan te passen.

Toelichting tijdens ava

De VEB gaat er van uit dat accountant Johan Visch tijdens de ava aanwezig zal zijn om hem te kunnen bevragen "over zijn vermeende benoeming en controlewerkzaamheden". Volgens de beleggersorganisatie lijkt de controle van Value8 "in een bijzonder kort tijdsbestek" te zijn verricht. "Als wordt aangenomen dat CFA vanaf het moment van aanstelling op 9 mei aan de controle is begonnen, dan is die binnen 42 dagen afgerond, de dag dat de controleverklaring is afgetekend. Dat is voor een beursgenoteerd bedrijf uitzonderlijk snel", zo schrijft de VEB.

Ook merkt de beleggersorganisatie op dat Visch in zijn controleverklaring aangeeft de cijfers over 2021 niet te hebben gecontroleerd. "Die zijn wel onderdeel van de nu gepresenteerde cijfers en vormen een belangrijk startpunt voor de controle van de cijfers over 2022." De VEB hoopt dan ook op een "ruimhartige toelichting" van de controlerend accountant tijdens de ava.

Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van Value8 staat zowel de "bevestiging" van de benoeming van CFA als accountant voor boekjaar 2022, als de benoeming van CFA voor boekjaar 2023. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.