Opinie

De lessen van de lessen van Ceteco

In het FD van vandaag kunnen we lezen welke lessen mr. drs. F.P.G. Dix, advocaat, uit de Ceteco-affaire trekt voor de accountant. Los van de vraag wat er precies bij Ceteco is gebeurd: mr. Dix stelt zonder al te veel argumentatie dat het idee dat de directie van een vennootschap verantwoordelijk is voor de directie, en dus voor het zodanig inrichten van de organisatie dat fraude wordt voorkomen of gesignaleerd, niet langer maatschappelijk houdbaar is.

En dus, aldus mr. Dix, dient er een plicht te komen voor de accountant om fraude te melden.

Leest u even mee in de Wta, artikel 26, lid 2?

Een externe accountant die tijdens het verrichten van een wettelijke controle de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen die het redelijk vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording van de controlecliënt, meldt dit aan een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering behoudens in de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen.

Overigens meent mr. Dix dat bij een dergelijke meldingsplicht ook een beperking van de aansprakelijkheid hoort. Leest u opnieuw even mee, lid 4 van het eerder bedoelde artikel?

De externe accountant die tot een melding als bedoeld in het tweede lid is overgegaan, is niet aansprakelijk voor de schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet tot melding had mogen worden overgegaan.

Ik hoor wel vaker van bevriende advocaten dat het rechtsgebied 'accountants' zo complex is, door de vele lagen: WRA, Wta, Bta, VGC, VAO, COS. Maar goed, er zijn specialisten in de markt die de regels goed kennen, ook door advocaten te raadplegen.

Opvallender vond ik eerlijk gezegd de notie van mr. Dix dat het maatschappelijk niet langer aanvaardbaar is dat de accountant doet waarvoor hij is ingehuurd, en dat de directie doet waarvoor deze is ingehuurd. Volgens mijn bescheiden mening bestaat onze maatschappij onder veel anderen uit ondernemers, institutionele beleggers en kleine beleggers. Ik kan me het laatste pleidooi van VNO-NCW, Eumedion of VEB niet herinneren met de strekking "laat de accountant het bestuur van de vennootschap overnemen!".

Maar ik geef zonder meer toe, het is januari, dan moet het geheugen weer wat op gang komen. Toch, als ik heel eerlijk ben: ik geloof mr. Dix gewoon niet.

Volgens mij zit niemand er op te wachten dat de accountant werkelijk zijn bevoegdheden en taken tot ver over de grenzen van controle en advies oprekt, eerder het tegendeel. Wat wel van alle tijden is, is dat als het ergens mis gaat in een onderneming, het prettig is om zo veel mogelijk zondebokken aan te wijzen. Gedeelde smart is tenslotte halve smart.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 0 0 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.