Opinie

Twitter doet mooie dingen

Wie twittert hoort nog eens wat. Een berichtje in de tweet (twitter feed) van Jan Wietsma wees me op het bericht in het NRC die de basis waren voor twee blogs over de voortgang die accountants maken op het gebied van XBRL. Dankzij de tweet van Fouk Tsang en de blogs van beide heren, was niet alleen de discussie zelf goed te volgen, maar was ook het gesprek op de achtergrond prima te volgen. Tweets zijn immers, normaal gezien, openbaar.

Via de site van Accountancy Nieuws las ik de reactie van Frans Heitling, en via de tweet van KlopNijkerk kwam ik bij een andere blog met een vergelijkbare reactie. Zo vergelijkbaar, dat ik denk dat de laatste blogger, die zich ‘Accountant' noemt, vergeten is een bron te vermelden. Kan gebeuren, maar daar gaat het niet om. 

Wat naar mijn mening veel interessanter is, is dat de discussie zich niet beperkt tot één website, één medium. En het vergt ook geen speciale positie, taak of bevoegdheid om je visie te kunnen geven. Het NRC heeft wat quotes aan elkaar geplakt in een niet bijzonder diepgravend artikel, en is vervolgens gaan kijken hoe de discussie zich ontspon. Uit de tweet van Jan Wietsma valt op te maken dat dit ook precies het doel was van NRC. 

In mijn vorige blogs heb ik relatief sterk de nadruk gelegd op XBRL-assurance. Niet zonder reden, want juist op dit onderwerp heb ik, zoals ik heb aangetoond, terechte verwachtingen van de regelgever, die vooralsnog niet zijn waargemaakt. 

Alexander Leppink wijst in zijn blog van 21 juni 2009 op een aspect dat minstens zo belangrijk is. Om hem te citeren: "Ik stel voor dat de beroepsorganisaties een verificatieprotocol opstellen waarin de minimale werkzaamheden van een accountant op een SBR rapportage worden vastgelegd. Accountants kunnen vervolgens een elektronische waarmerk afgeven waarmee wordt verklaard dat de SBR rapportage voldoet aan het protocol.

En getuige zijn blog is dit voorstel ook al enige tijd bekend bij het NIVRA, zoals hij zegt: "Voor accountants ligt er mijns inziens een belangrijke uitdaging om op korte termijn te komen met een elektronische vervanger van de ‘samenstelverklaring'. Circa 1 jaar geleden heb ik hierover gesproken met een aantal personen bij het NIVRA.

Zoals ik eerder heb laten zien, is het NIVRA tot nu toe in haar externe communicatie vooral sterk geweest in verwachtingen wekken en vragen stellen. Jan Helderman heeft daarnaast ook al ruiterlijk erkend: "Tot nu toe hebben we zaken voor ons uitgeschoven. We lopen nog op de automatische piloot. Ik chargeer (...)." Dat verdient overigens hulde, zonder enige vorm van cynisme. 

Het zou mooi zijn als het NIVRA, haar voorzitter voorop, die lijn voortzet. Vertel eens hoe het er mee staat? Niet omdat een irritante blogger er om vraagt. En asjeblieft niet defensief omdat enkele bloggers menen te zien dat het NIVRA c.s., zoals Fouk Tsang het formuleerde "vooral verdronken in alle internationale discussies die er over XBRL gevoerd worden". Niemand maakt zich zorgen om de mening, de visie, en ook de misvattingen, van een paar bloggers. 

Maar wel om twee simpele redenen: 

  • Het is 2009. We leven in de tijd van Wikinomics, twitter en blog, waarin de techniek het mogelijk maakt effectiviteit en efficiency te winnen door openheid en door te delen. In een gesloten systeem oplossingen verzinnen voor de buitenwereld is zoooo 1990.
  • De klanten van het beroep maken een crisis door. Zo nu en dan zal iemand zich herinneren wat Donner en Zalm aan administratieve lastenverlichting hebben beloofd. Als die belofte niet wordt waargemaakt, is het wat laat om uit te leggen wat het beroep gedaan heeft.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties 0 0 Spelregels debat

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.